WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Funkcjonalność Moduły systemowe

INTERFEJSY Z ZEWNĘTRZNYMI SYSTEMAMI ZARZĄDZANIA

INTERFEJS Z SYSTEMAMI ERP

 • System logifact®WMS współpracuje obecnie z wieloma systemami ERP w tym m.in. z: SAP, Dynamix AX, Comarch, IFS, Oracle, Impuls, Simple, Insert, Safo, systemy własne Klienta.
 • Wymiana danych pomiędzy logifact®WMS a systemami ERP obsługiwana jest poprzez zaawansowany moduł interfejsów doskonalony od 15-tu lat w oparciu o doświadczenia z ponad stu wdrożeń.
 • Moduł interfejsów zapewnia:
 • Dwukierunkową wymianę danych logifact®WMS ERP za pośrednictwem wydzielonych, standardowych tabel bazodanowych (MS-SQL), które w razie potrzeby mogą być łatwo rozbudowane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta.
 • Rozbudowaną walidację danych przesłanych z ERP do tabel interfejsowych. Walidacja zabezpiecza system logifact®WMS przed błędnym działaniem na skutek wadliwych lub niespójnych danych otrzymywanych z ERP. Jako przykład walidacji posłużyć może: sprawdzenie czy artykuł przesyłany przez ERP do wydania lub przyjęcia posiada w logifact®WMS poprawne i pełne dane stałe. Wyniki walidacji prezentowane są w taki sposób, aby użytkownik systemu (bez wsparcia IT) mógł zidentyfikować przyczynę odrzucenia interfejsu przez WMS. Pełną archiwizację i możliwość  prześledzenia prowadzonej wymiany danych
 • logifact®WMS ERP
 • Systemy mogą wpisywać i pobierać dane do/z tabel interfejsowych poprzez bezpośredni dostęp, z wykorzystaniem XML lub Web Service. Możliwe jest także zastosowanie innej, niestandardowej, techniki wymiany danych po odpowiednich uzgodnieniach z Klientem.
 • Dzięki wydzielonej i ściśle zdefiniowanej warstwie interfejsów każdy z systemów odpowiada za generowanie i przesyłanie oraz wczytywanie i interpretację danych po swojej stronie, co zapewnia ich całkowicie niezależne działanie i umożliwia ich niezależny rozwój. Również ewentualne błędy w działaniu jednego z systemów (logifact®WMS lub ERP) nie przekładają się nigdy na błędne działanie drugiego z nich.
 • Interfejsy (w swojej standardowej postaci) są w pełni udokumentowane zarówno, co do zakresu i znaczenia wymienianych danych jak i techniki ich przesyłania. Dokumentacja w razie potrzeby jest rozszerzana zgodnie z wymogami Klienta. Z doświadczenia rozszerzenia takie są niewielkie lub nie występują w ogóle.
 • Przejmujemy pełną odpowiedzialność za przygotowanie, uruchomienie i prawidłowe działanie interfejsów po stronie systemu logifact®WMS. Za prawidłową realizację interfejsów po stronie ERP (lub innych systemów zarządzania) odpowiada Klient. Podstawę do opracowania komunikacji z systemem logifact®WMS od strony ERP, ewentualnie do wykonania niezbędnych modyfikacji w obsłudze procesów biznesowych w ERP, stanowi szczegółowa dokumentacja interfejsów.

INTERFEJSY Z SYSTEMAMI KURIERÓW / PRZEWOŹNIKÓW

 • Logifact®WMS obsługuje, w zależności od możliwości leżących po stronie kuriera / przewoźnika, dwa typy interfejsów z kurierami/przewoźnikami
 • On-line (WebService) – interfejs dwustronny, w odpowiedzi na informacje wysłane z WMS kurier z reguły odsyła najpierw potwierdzenie ich poprawności a następnie gotową do druku, kompletną etykietę z wszystkimi potrzebnymi danymi (np. w formacie PDF, JPG, ZPL, EPL),
 • Off-line – interfejs jednostronny, WMS przesyła dane potrzebne kurierowi do obsługi przesyłki a następnie wykorzystuje te dane do wygenerowania odpowiedniej etykiety, której odpowiednio zdefiniowany szablon przechowywany jest w systemie WMS.
 • Wymiana danych w trybie on-line (Web Service) obsługiwana jest poprzez wyspecjalizowany, dedykowany do tego celu moduł interfejsowy. Moduł ten standardowo obsługuje wymianę danych pomiędzy logifact®WMS a następującymi kurierami: DHL, Raben, DPD, Poczta Polska, UPS, Schenker, In-Post, Ruch, Fedex oraz JAS-FBG. W razie potrzeby platforma interfejsowa może być rozbudowana o dodatkowych kurierów.
 • Przygotowanie i uruchomienie wymiany danych w trybie off-line realizowane jest indywidualnie dla poszczególnych projektów.

INTERFEJSY Z SYSTEMAMI STEROWANIA AUTOMATYKĄ MAGAZYNOWĄ

 • System logifact®WMS współpracuje obecnie z wieloma instalacjami automatyki magazynowej o różnej wielkości i różnym stopniu złożoności, których dostawcami są zarówno duże firmy takie jak firmy jak Knapp czy Schaefer.