WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Funkcjonalność Moduły systemowe

MODUŁ ALERTÓW

MODUŁ ALERTÓW (OSTRZEŻENIA DYSPOZYTORSKIE)

 • Moduł alertów jest narzędziem służącym do permanentnego monitorowania wybranych procesów magazynowych i natychmiastowego powiadamiania dyspozytora lub kierownika odpowiedniego szczebla o wystąpieniu niepożądanej sytuacji.
   
  Działanie modułu opiera się o system programowalnych alertów. Moduł zawiera alerty standardowe. Pozostałe potrzebne alerty mogą być konfigurowane przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego lub samodzielnie przez Zamawiającego (w tym wypadku Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działanie i ewentualne skutki działania alertu).
   
  Alerty są wyświetlane na ekranie komputera oraz wysyłane pod wskazany adres e-mail.
   
  Przykład:
  Jako warunek uruchomienia alertu zdefiniowano „Ilość list inwentaryzacyjnych oczekujących na wykonanie”. Jako parametr graniczny uruchomienia alertu określono wartość „>10”. Powyższe oznacza, że w przypadku wygenerowania przez WMS 11-ej listy inwentaryzacyjnej, moduł uruchomi alert o odpowiedniej treści i prześle do wskazanego adresata.