WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Funkcjonalność Moduły systemowe

MODUŁ OBSŁUGI SYTUACJI AWARYJNYCH

MODUŁ OBSŁUGI SYTUACJI AWARYJNYCH

Moduł służy do zarządzania procesami magazynowymi w przypadku wystąpienia, podczas ich obsługi, sytuacji awaryjnych. Działanie modułu oparte jest na następujących głównych elementach:
 • Katalogu sytuacji awaryjnych
 • Katalogu reakcji systemu w odpowiedzi na wystąpienie sytuacji awaryjnej
 • Aplikacji na terminal radiowy zapewniającej prawidłową obsługę danej sytuacji awaryjnej przez pracownika magazynowego
 • Narzędziach, dla administratora, wspomagających diagnozę i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji awaryjnej
Katalog sytuacji awaryjnych zawiera kilkadziesiąt, wyniesionych z bogatego doświadczenia wdrożeniowego, sytuacji takich na przykład jak:
 • Zajętość miejsca widzianego przez system jako wolne
 • Brak możliwości odstawienia jednostki magazynowej do lokacji wskazanej przez system
 • Brak jednostki w miejscu wskazanym przez system jako lokacja pobrania
 • Brak oczekiwanej ilości produktu w lokacji kompletacyjnej Inny niż oczekiwany produkt w lokacji kompletacyjnej
 • Brak / błąd przy rozkładaniu produktów na półki etc.
Katalog sytuacji awaryjnych może być łatwo rozszerzany dla specyficznych potrzeb danego wdrożenia

Katalog reakcji systemu w odpowiedzi na wystąpienie sytuacji awaryjnej zawiera standardowe działania, które można dowolnie przyporządkować do poszczególnych zdarzeń zdefiniowanych w katalogu sytuacji awaryjnych.

 • Przykładowe reakcje systemu na możliwe sytuacje awaryjne to:
 • Automatyczne wygenerowanie listy inwentaryzacyjnej dla określonej lokacji lub artykułu
 • Wpis do tabeli braków / nadwyżek i aktualizacja stanów magazynowych
 • Zablokowanie lokacji magazynowej
 • Przekierowanie transportu do specjalnego bufora dla jednostek do wyjaśnienia
 • Modyfikacja zadania transportowego
 • Wysłanie alertu o zaistniałej sytuacji awaryjnej etc.

W przypadku wystąpienia, podczas obsługi procesów magazynowych, sytuacji awaryjnej pracownik magazynowy ma możliwość wybrania z listy (wywoływanej na terminalu radiowym) odpowiedniego typu sytuacji awaryjnej, co skutkuje automatyczną reakcją systemu.

 

Np., gdy podczas wprowadzania palety do lokacji regałowej pracownik stwierdza, że wskazane przez system miejsce jest zajęte, wybiera na terminalu obsługę sytuacji awaryjnej, co powoduje wyświetlenie odpowiedniej listy ze zdarzeniami awaryjnymi następnie wybiera z listy zaistniałe zdarzenie awaryjne, w tym wypadku „miejsce zajęte”, co powoduje zablokowanie i automatyczne wygenerowanie listy inwentaryzacyjnej dla tego miejsca a pracownik otrzymuje nowy adres odłożenia i dalej wykonuje swoją pracę.