WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Funkcjonalność Moduły Systemowe

MODUŁ RAPORTÓW

MODUŁ RAPORTÓW

 • Moduł raportów (w przypadku większych systemów) działa w oparciu o replikę bazy banych, co zapewnia, że raporty nie obciążają w żaden sposób bazy produkcyjnej. W przypadku mniej wymagających zastosowań moduł ten korzysta ze specjalnych tabel archiwalnych.
  Moduł raportów posiada gotowe do zastosowania raporty standardowe, a także dla konkretnych wdrożeń może zostać rozszerzony o raporty dedykowane.
 • Raporty standardowe (kilkadziesiąt różnych raportów) wykonane są przy zastosowaniu narzędzia Reporting Services. Raporty te mają liczne możliwości filtrowania i sortowania. Mogą być tworzone dla dowolnie definiowalnego przez użytkownika przedziału czasowego, np. raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne lub pomiędzy dwoma dowolnymi datami.
 • Raporty dedykowane mogą być wykonywane w miarę pojawiających się potrzeb:
  • Przez Logifact na zlecenie Zamawiającego
  • Lub też samodzielnie przez Zamawiającego w oparciu o udostępnioną przez Logifact dokumentację archiwalnej bazy danych (replika z bazy produkcyjnej lub tabele archiwalne).
   Raporty mogą być tworzone przy pomocy dostarczanego wraz z systemem WMS narzędzia Reporting Services lub innego narzędzia korzystającego z bazy MS SQL