WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Funkcjonalność Moduły systemowe

OBSŁUGA 3PL
 

OBSŁUGA 3PL

  • System logifact®WMS kompleksowo wspiera obsługę typu 3PL w zakresie logistyki magazynowej.
System zapewnia, firmom świadczącym usługi logistyczne, zarówno śledzenie wszystkich operacji logistycznych jak i zarządzanie zapasem oraz inwentaryzację, oddzielnie dla każdego kontrahenta.
Ważnym elementem jest wyspecjalizowany moduł „Rejestracji i raportowania wykonanych usług logistycznych”
Moduł ten zapewnia, dla każdego kontrahenta, możliwość zdefiniowania świadczonych usług logistycznych oraz okresowego generowania raportu z wykonania tych usług.
Poprzez usługi logistyczne rozumiane są zarówno operacje magazynowe zarządzane
przez system np. kontrola, transport, kompletacja czy składowanie jak i uzależnione od
decyzji pracownika np. zastosowanie przekładek czy dodatkowe foliowanie przy formowaniu
jednostek ładunkowych.
W pierwszym przypadku system automatycznie zbiera dane o usługach wykonanych dla
danego kontrahenta (np. ilość paleto-dób, ilość przyjętych/wydanych palet, ilość
skompletowanych pozycji etc.) a w drugim żąda od pracownika podania czy i w jakiej wielkości
dana usługa została wykonana.
Raport z wykonania usług logistycznych stanowi podstawę do utworzenia i przesłania
interfejsem przez system logifact®WMS odpowiednich danych do systemu (np. ERP) odpowiedzialnego za wystawianie faktur dla kontrahentów.
Moduł interfejsów, w który wyposażony jest system logifact®WMS pozawala na wymianę
danych z wieloma systemami zewnętrznymi, co jest konieczne w przypadku współpracy z
wieloma kontrahentami.