WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Funkcjonalność Moduły systemowe

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I STRATEGIE MAGAZYNOWE

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I STRATEGIE MAGAZYNOWE

 • Zarządzanie procesami magazynowymi w oparciu następujące wymiary logistyczne: indeks produktu wraz z jego cechami, numer jednostki magazynowej, na której znajduje się produkt oraz numer lokacji, w której znajduje się dana jednostka magazynowa,
 • Obsługa wielu jednostek miar (sztukowych i masowych) oraz odpowiednich przeliczników definiowalnych dla każdego indeksu towarowego ze szczególnym uwzględnieniem jednostki podstawowej (najmniejsza, niepodzielna jednostka miary, całkowitoliczbowa)
  i jednostki stosowanej (używanej przez magazyn),
 • Uwzględnienie, w zarządzaniu procesami magazynowymi, struktury opakowania produktu. Struktura opakowania, dla każdego indeksu towarowego, definiuje: opakowanie zbiorcze (zawartość, wymiary, waga, EAN) i jest definiowana przez użytkownika,
 • Możliwość zdefiniowania jednostek ładunkowych różnego typu (magazynowych i wysyłkowych) z uwzględnieniem wymiarów i dopuszczalnego ciężaru
 • Zasada FiFo/FeFo – uwzględniająca możliwość parametryzacji „dokładności” jej stosowania, co do dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku dla każdego indeksu towarowego, Zasada FiFo/FeFo – uwzględniająca możliwość parametryzacji „dokładności” jej stosowania, co do dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku dla każdego indeksu towarowego,
 • Obsługa magazynów logicznych pozwalających przyporządkować towar o tym samym indeksie do różnych kategorii zapasu
 • Przydział produktów ze względu na przeznaczenie – Główne magazyny logiczne
  • Towary Handlowe
  • Towary Niehandlowe
  • Zwroty od Klientów
  • Zwroty do Dostawców
  • Surowce i opakowania
 • Przydział produktów ze względu ich stan jakościowy – Pomocnicze magazyny logiczne, zdefiniowane dla każdego magazynu głównego
  • Standardowy (produkty dostępne do wydania w ramach głównego magazynu logicznego)
  • Wstrzymane
  • Kontrola jakości
  • Uszkodzone
  • Do utylizacji

Magazyny logiczne mogą zostać rozszerzone zgodnie z wymogami Klienta

 • Obsługa w jednym magazynie wielu składów konsygnacyjnych – prowadzenie wielu podmagazynów dla różnych właścicieli towaru na wspólnej przestrzeni magazynowej i przy wykorzystaniu tych samych zasobów technicznych i ludzkich (cecha „właściciel”). Obsługa wielu „właścicieli” towarów umożliwia świadczenie usług logistycznych.
 • Obsługa różnych typów zapasu magazynowego – zarządzanie zapasem ogólnego dostępu, zapasem klienta i zapasem zlecenia produkcyjnego lub zamówienia (cecha „nr rezerwacji”)
 • Obsługa magazynowa i śledzenie towarów ze względu na następujące cechy produktu:
  • Numer partii (serii),
  • Numer dostawy
  • Data produkcji
  • Data ważności
 • Rejestracja numerów seryjnych (każda sztuka towaru posiada unikalny numer) na wejściu i/lub wyjściu z magazynu
 • Obsługa przyjęcia / wydania większej lub mniejszej ilości towaru niż wskazanej na zleceniu (wymaga indywidualnego dopasowania)
 • Obsługa statusów dla procesów przyjęcia dostawy i zleceń wydania. Statusy wszystkich procesów widoczne są na odpowiednich maskach (ekranach) systemu. Statusy są monitorowane i archiwizowane.
 • Rejestracja czasów operacji magazynowych dla zalogowanych w systemie pracowników. Operacje w ramach zarządzanych przez system WMS procesów takich jak: przyjęcie do magazynu, transporty, kompletacja, kontrola, załadunek etc. są rejestrowane i archiwizowane na potrzeby analiz