Systemy informatyczne w logistyce, usługi doradcze i projektowe