System spedycyjny

logifact® 3SSystem wspomagania spedycji

INFORMATYCZNY SYSTEM SPEDYCYJNY

Informatyczny System Wspomagania Spedycji logifact® 3S (Shipping Support System), to oprogramowanie dla spedycji stworzone z myślą o potrzebach firm produkcyjno-handlowych i usługowych, które samodzielnie planują i organizują transport towarów. System spedycyjny wyposażony jest w funkcjonalności, które umożliwiają usprawnienie realizacji zadań dyspozytorskich w zakresie operacji transportowych, takich jak:

 • wspomaganie planowania transportów samochodowych,
 • kontrolowanie realizacji operacji transportowych,
 • ewidencja i rozliczanie kosztów transportu.

W strukturze zarządzania przedsiębiorstwa system ten może stanowić dopełnienie systemów klasy ERP lub WMS – logifact® 3S może być eksploatowany jako program dla spedycji połączony z systemem klasy ERP lub WMS – w tym także z kilkoma systemami jednocześnie. W przypadku zastosowania systemu logifact® 3S jako produktu samodzielnego, niepołączonego z systemami zarządzania na innych poziomach, zasilanie niezbędnymi danymi realizowane może być manualnie z poziomu użytkownika.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU logifact® 3S

 • Wprowadzanie i edycja zleceń, które mogą być wprowadzane ręcznie lub poprzez interfejs z systemu zewnętrznego – najczęściej systemu ERP lub systemu WMS
 • Obsługa zleceń – przegląd, możliwość wstępnego zaplanowania terminu wysyłki, ogólny pogląd na ilość pracy wynikającej bezpośrednio z konieczności przetransportowania towaru z magazynu do odbiorcy
 • Automatyczna konwersja zleceń w zadania transportowe z możliwością podzielenia zlecenia na mniejsze części, jeżeli nie jest możliwe przetransportowanie w całości całego zlecenia
 • Ręczne wprowadzanie zadań stosowane w przypadku, gdy zadania transportowe nie wynikają bezpośrednio z zamówień klientów. Mogą to być takie zadania, jak transport pustych palet, przewożenie dodatkowych materiałów marketingowych, dokumentów, itp.
 • Planowanie transportów obejmujące:
  • przydział zadań do struktury dystrybucji (automatyczny lub ręczny),
  • planowanie środków transportu (na podstawie ilości i wielkości zadań),
  • planowanie trasy środka transportu, szacowanie kosztów transportu,
  • interfejs transportów z systemami zewnętrznymi (wymiana danych o zaplanowanych transportach, jak również o stopniu realizacji transportu po opuszczeniu magazynu),
 • Rozliczanie kosztów obejmujące zebranie danych o faktycznych kosztach wykonanego transportu. Funkcja ta może być połączona z rozbiciem kosztów na poszczególne zadania, typy kosztów itp.