System WMS - system zarządzania magazynem logifact® WMS

logifact® WMSSystem zarządzania magazynem

Dobór
wersji systemu
Dobór wersji systemu

DOBÓR WERSJI SYSTEMU WMS

System logifact® WMS to obecnie jeden z najbardziej zaawansowanych systemów klasy WMS (Warehouse Management System) dostępnych na polskim rynku. Rozwój naszego systemu zarządzania magazynem jest podyktowany zmieniającymi się warunkami rynkowymi i podążającymi za nimi oczekiwaniami klientów. W chwili obecnej wdrażamy czwartą generację naszego programu magazynowego.

System WMS wdrażany jest w magazynach o bardzo zróżnicowanych wymaganiach i oczekiwaniach. Od magazynów mniejszych, z niedużą obsadą ludzką i o umiarkowanym natężeniu strumieni materiałowych, po największe w Polsce i najbardziej dynamiczne pod względem przepływów centra dystrybucyjne.

Jedną z kluczowych decyzji przed zakupem i wdrożeniem magazynowego systemu informatycznego jest taki dobór wersji systemu, aby była ona wyposażona w odpowiednie funkcje ukierunkowane na potrzeby zarządzania magazynem oraz optymalizacji pracy magazynu. Niejednokrotnie zdarza się również tak, że systemy WMS są indywidualizowane i dopasowywane do określonej specyfiki procesowej danej firmy.

W przypadku systemu logifact® WMS zawsze istnieje możliwość przygotowania dedykowanego oprogramowania magazynowanego, które będzie dopasowane do indywidualnych, specyficznych potrzeb konkretnego magazynu. Dlatego też nasz system z powodzeniem obsługuje zarówno magazyny dystrybucyjne, produkcyjne jak i e-commerce należące do firm z różnych branż, w tym m.in. farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej, chłodniczej, elektronicznej, chemicznej, papierowej, tekstylnej, meblarskiej, części zamiennych itp., ale także branży operatorów logistycznych świadczących zaawansowane usługi z zakresu obsługi sektora FMCG.

Jest to dzisiaj możliwe, ponieważ system logifact® WMS oferuje konfigurowalne różne sposoby obsługi procesów magazynowych (strategie magazynowe) oraz dodatkowo możliwość elastycznej rozbudowy o nowe funkcjonalności. Dzięki temu zarządzanie magazynem w oparciu o nasz system informatyczny może zostać w odpowiedni sposób zracjonalizowane i zoptymalizowane.

STRATEGIE ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

System logifact® WMS zapewnia możliwość zarządzania różnorodnymi procesami magazynowymi przy wykorzystaniu następujących strategii zarządzania:

  • NAKAZOWA strategia zarządzania magazynem – system WMS planuje zadania i wydaje dyspozycje operatorom (wskazuje konkretne miejsca  pobrania, odłożenia, numery jednostek etc.),
  • DECYZYJNA strategia zarządzania magazynem – system WMS wspiera operatora w podejmowaniu właściwych decyzji, pozostawiając mu  jednocześnie określony zakres uprawnień decyzyjnych,
  • REJESTRACYJNA strategia zarządzania magazynem – system WMS rejestruje operacje wykonywane w sposób autonomiczny przez operatora

CZYNNIKI DOBORU STRATEGII ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Na dobór optymalnej dla magazynu strategii zarządzania wpływ mają takie czynniki, jak:

  • kontrola i monitorowanie procesów magazynowych,
  • złożoność procesów magazynowych,
  • dynamika i wielkość strumienia przepływu materiałów,
  • poziom organizacyjny magazynu,
  • wielkość zatrudnienia (liczba pracowników operacyjnych pracujących w magazynie na jednej zmianie),
  • zwymiarowanie produktów (wymiary, waga, cechy, etc.),
  • zakres uprawnień decyzyjnych pracowników magazynowych.