System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

OBSŁUGA 3PL

Informatyczny system magazynowy logifact® WMS kompleksowo wspiera obsługę typu 3PL w zakresie logistyki magazynowej.

Firmom świadczącym usługi logistyczne system WMS zapewnia zarówno śledzenie wszystkich operacji logistycznych jak i zarządzanie zapasem oraz inwentaryzację, oddzielnie dla każdego kontrahenta.

Ważnym elementem systemu WMS jest wyspecjalizowany moduł „Rejestracja i raportowanie wykonanych usług logistycznych”.

Moduł ten zapewnia, dla każdego kontrahenta, możliwość zdefiniowania świadczonych usług logistycznych oraz okresowego generowania raportu z wykonania tych usług z poziomu programu WMS.

Poprzez usługi logistyczne rozumiane są zarówno operacje magazynowe zarządzane przez system WMS np. kontrola, transport, kompletacja czy składowanie jak i uzależnione od decyzji pracownika np. zastosowanie przekładek czy dodatkowe foliowanie przy formowaniu jednostek ładunkowych.

W pierwszym przypadku system zarządzania magazynem automatycznie zbiera dane o usługach wykonanych dla danego kontrahenta (np. ilość paleto-dób, ilość przyjętych/wydanych palet, ilość skompletowanych pozycji etc.) a w drugim żąda od
pracownika podania czy i w jakiej wielkości dana usługa została wykonana.

Raport z wykonania usług logistycznych stanowi podstawę do utworzenia i przesłania interfejsem przez system magazynowy odpowiednich danych do nadrzędnego systemu zarządzania (np. ERP) odpowiedzialnego za wystawianie faktur dla kontrahentów.

Moduł interfejsów, w który wyposażony jest system magazynowy logifact® WMS pozawala na wymianę danych z wieloma zewnętrznymi systemami informatycznymi, co jest konieczne w przypadku współpracy z wieloma kontrahentami.