Serwery, drukarki etykiet, stanowiska PC dla systemu WMS

Urządzenia IT stacjonarneUrządzenia stacjonarne

SERWER BAZY DANYCH ORAZ APLIKACJI

Do prawidłowego i wydajnego działania systemu logifact® WMS wymagany jest dedykowany serwer. W przypadku rozbudowanych instalacji zalecamy zakup dodatkowych serwerów dedykowanych do obsługi połączeń terminalowych oraz funkcji raportowych. Parametry serwerowe dla każdego realizowanego wdrożeniowego projektu, są oceniane na podstawie przewidywanego obciążenia systemu WMS w trakcie jego użytkowania oraz przewidywanych maksymalnych dziennych przepływów.

Przy dużych/rozbudowanych projektach wdrożeniowych lub wdrożeniach ze zwiększonym obciążeniem przy użytkowaniu systemu WMS parametry serwerowe mogą wymagać przygotowania dedykowanego projektu architektury serwerowej.

W celu oceny dokładniejszych wymagań co do ilości oraz parametrów technicznych serwerów wymagane są dodatkowe szczegółowe ustalenia.

Logiczna architektura systemu WMS jest następująca:

 • Serwer bazodanowy (SQL)
 • Serwer usług terminalowych (zarzadzanie terminalami radiowymi)
 • Serwer raportowy (dane do raportów historycznych)

Sprzętowa realizacja powyższej architektury logicznej zależy głównie od:

 • Maksymalnych dziennych przepływów
 • Ilości indeksów (SKU) i lokacji magazynowych
 • Wielkości gromadzonych danych archiwalnych
 • Sposobu zapewnienia wymaganej dostępności serwerów (np. zapasowe serwery fizyczne, wirtualizacja itp.)

W przypadku, gdy powyższe warunki na to zezwalają serwery logiczne można ze sobą łączyć, co redukuje zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe.

STACJONARNE STANOWISKA PC

Stacjonarne stanowiska PC wymagane są do pracy w wybranych modułach funkcjonalnych systemu logifact® WMS. Do grupy takich modułów przykładowo można zaliczyć moduły konfiguracyjne/administracyjne systemu, maski zarządcze oraz takie moduły operacyjne które wymagają pracy w trybie pełnoekranowym, np. moduł KNF (Moduł konfekcjonowania), moduły raportowe.

Docelowa ilość wymaganych stacjonarnych stacji PC jest ustalana podczas szczegółowych rozmów handlowych lub na etapie przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej systemulogifact® WMS.

DRUKARKI ETYKIET I DRUKARKI BIUROWE

Systemlogifact® WMS ma możliwość drukowania standardowych etykiet i dokumentów w zakresie:

 • etykieta na jednostkę magazynową (numer jednostki w kodzie kreskowym i piśmie jawnym)
 • dokument PZ wraz z protokołem rozbieżności
 • dokument WZ / list przewozowy
 • dokument Lista kontrolna (lista na potrzeby kontroli jednostek wysyłkowych)

Dodatkowo firma Logifact-Systems może wykonać etykiety i/lub dokumenty dedykowane wraz z dokumentacją (według wzorca dostarczonego przez Klienta).

W celu wydruku tych etykiet oraz/lub dokumentów wymagany jest zakup odpowiednich drukarek.

Docelowa ilość oraz rodzaj wymaganych drukarek jest ustalana podczas szczegółowych rozmów handlowych lub na etapie przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej systemu logifact® WMS.

W wielu przypadkach rodzaj oraz ilość wymaganego sprzętu jest wyznaczana przez logistyków firmy Logifact-Systems w ramach etapu wymiarowania zasobów sprzętowych potrzebnych do pracy systemu WMS. Wymiarowanie takie jest usługą, realizowaną w ramach projektów logistycznych (koncepcji funkcjonalnoprzestrzennych magazynów), w których także specjalizuje się nasza firma.