• Projekt | Wykonanie | Wdrożenie

  • WMS – zarządzanie magazynem i przepływem w produkcji

  • Projekt logistyczny i system WMS z jednej ręki

Aktualności

System logifact®WMS w kolejnym magazynie firmy PPUH Gniezno

System logifact®WMS został uruchomiony w centrum dystrybucyjnym firmy PHUP Gniezno w Bydgoszczy. Jest to drugi już magazyn gnieźnieńskiej spółki, w którym sterowanie ogółem procesów logistycznych wspierane będzie przez system zarządzania dostarczany przez firmę Logifact-Systems.

Firma PHUP Gniezno należy do ścisłej czołówki wśród dystrybutorów artykułów spożywczych na polskim rynku, koncentrującym się na działalności w Polsce zachodniej, północno-zachodniej i centralnej. Bazę dla prowadzonej działalności stanowi sieć centrów dystrybucyjnych o łącznej powierzchni około 25 tys. mkw. oraz flota kilkuset samochodów dostawczych.

Logifact-Systems współpracuje z firmą PHUP Gniezno już od wielu lat, dostarczając nie tylko rozwiązania IT, ale także projektowe, dedykowane potrzebom logistyki. Pierwszy system logifact®WMS w magazynie firmy PHUP Gniezno został uruchomiony w magazynie centralnym w Gnieźnie przed blisko 10 laty. W efekcie wdrożenia znacznie poprawiła się efektywność wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej poprzez sprawniejsze zarządzanie rezerwami znajdujących się w magazynie towarów. Obniżyły się również koszty obsługi magazynu w stosunku do magazynu prowadzonego tradycyjnie. Brak pomyłek podczas kompletacji zleceń oraz zarządzanie terminami ważności wpłynęło ponadto na podniesienie standardu obsługi klientów.

W ubiegłym roku wysłużony system WMS został zastąpiony swoją najnowszą, opartą na stosowanych dziś w branży IT technologiach odsłoną. Wdrożony został system w wersji realizującej strategię nakazową. W tym modelu zarządzania system w sposób autonomiczny, w oparciu o wbudowane algorytmy, planuje pracę magazynu, na podstawie zleceń otrzymywanych z systemu nadrzędnego, oraz steruje nią, wyznaczając zadania jednostkowe poszczególnym pracownikom magazynowym za pośrednictwem terminali radiowych, w które wyposażeni są oni w trakcie pracy. Np. system planuje przebieg realizacji zleceń wysyłkowych, decydując o tym, w jaki sposób podzielić dane zlecenia na jednostki wysyłkowe (palety), podczas gdy pracownicy magazynu otrzymują konkretne polecenia - z którego miejsca, co i w jakiej ilość pobrać oraz do jakiej lokalizacji w magazynie dany ładunek przetransportować, etc.

W analogicznym modelu zarządzania funkcjonować ma centrum dystrybucyjne w Bydgoszczy, gdzie wdrożony został system logifact®WMS. Proces wdrożenia systemu przebiegł przy ścisłej współpracy obu firm, przy bardzo dużym zaangażowaniu kadry gnieźnieńskiej spółki.

opublikowano: 2017-03-20 12:00:00