• Projekt | Wykonanie | Wdrożenie

  • WMS – zarządzanie magazynem i przepływem w produkcji

  • Projekt logistyczny i system WMS z jednej ręki

Aktualności

Premierowy pokaz zastosowania technologii 3D a także innych innowacyjnych rozwiązań w systemie logifact®WMS

Nasza firma była organizatorem seminarium, które odbyło się pod hasłem „Technologia 3D i inne innowacje w systemie logifact®WMS”. Uczestnicy seminarium, wśród których znaleźli się przede wszystkim nasi Klienci, Partnerzy oraz Współpracownicy, mieli możliwość zapoznania się z innowacjami opracowanymi przez inżynierów działu rozwoju Logifact-Systems w zakresie systemu zarządzania magazynem.

Zaprezentowane zostały zarówno rozwiązania gotowe, przygotowane do wdrożenia lub wdrożone i funkcjonujące w praktyce, jak również ujawnione zostały kierunki technologiczne, w jakich przebiegać będą w najbliższej przyszłości dalsze prace rozwojowe nad systemem logifact®WMS.

Współorganizatorem seminarium byli przedstawiciele kadry naukowej Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, przy ścisłej współpracy z którą zrealizowany został najnowszy projekt – system wizualizacji magazynu oraz raportowania w technologii 3D.

Oprócz prezentacji merytorycznej, wydarzenie stworzyło platformę dla spotkań i wymiany doświadczeń specjalistów w dziedzinie logistyki i technologii informatycznych zatrudnionych w przedsiębiorstwach z różnych branż i regionów.

Seminarium odbyło się w Toruniu, w hotelu Bulwar.

Naszym Gościom serdecznie dziękujemy za przybycie, aktywny udział i inspirujące spotkania.

opublikowano: 2017-05-16 10:18:00