Urządzenia

RFiD

  • TECHNOLOGIA RFiD

Urządzenia i systemy RFiD rozszerzają zastosowanie systemów automatycznej identykacji, stanowiąc uzupełnienie technologii kodów kreskowych wszędzie tam, gdzie do tej pory nie było możliwe ich użycie. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się technologia automatycznej identykacji na świecie. Systemy RFID opierają się na bezwzrokowym, półautomatycznym odczycie drogą radiową danych zawartych na miniaturowych układach elektronicznych tzw.: tagach RFID.

Duża szybkość odczytu wielu informacji w tym samym czasie, możliwość odczytu czy też zapisu informacji na etykietach nie będących w bezpośrednim polu widzenia to tylko nieliczne zalety tej technologii.
Identykacja przy pomocy fal radiowych (RFID) pozwala na zdalny odczyt danych z identykatorów tzw. (tagów) jak również zapis danych bez konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym, a identykatorem.
Tagi radiowe praktycznie są niewrażliwe na niesprzyjające czynniki zewnętrzne. Tagi radiowe pracują w magazynach/halach produkcyjnych gdzie jest duże zabrudzenie oraz na zewnętrznych placach magazynowych gdzie jest duża wilgotność, obecność środków chemicznych oraz możliwość występowania wysokich lub niskich temperatur.
Dodatkowo technologia RFiD posiada najniższy współczynnik występowania błędów odczytu, oszczędności czasu dla wykonywanych czynności podczas obsługi procesów logistycznych oraz wprowadza automatyzację tych procesów.
  • ELEMENTY SYSTEMU RFiD

System RFiD w podstawowej konguracji składa się z:
- Czytnika mobilnego RFID, posiadającego oprogramowanie pozwalające na
komunikację i przepływ danych pomiędzy czytnikiem a systemem
- Transponderów zwanych znacznikami lub tagami
W rozszerzonej konguracji system RFID składa się dodatkowo z:
- Bramki/bramek RFID
- Wózków magazynowych (wózki widłowe, wózki systemowe itd.) wyposażonych
w głowice RFID
- Drukarki / drukarek etykiet

  • INTEGRACJA SYSTEMU LOGIFACT®WMS Z SYSTEMAMI RFiD

Firma Logifact oferuje system zarządzania magazynem logifact®WMS, który ma opcję wykorzystania urządzeń RFID.
Zakres integracji wymaga szczegółowych ustaleń na etapie rozmów handlowych a następnie podczas przygotowywania specykacji funkcjonalnej systemu, która jest pierwszym etapem prac wdrożeniowych. Dobrą praktyką jest aby dostawę i wdrożenie systemu WMS poprzedzić projektem ogistycznym.

Firma Logifact oferuje również usługi doradcze oraz projektowe w zakresie logistyki przepływu materiałowego.