Systemy

wizyjne

  • SYSTEMY WIZYJNE
Systemy wizyjne w przeciągu ostatnich paru lat stały się najważniejszym elementem automatyzacji kontroli produkcji oraz procesów w logistyce magazynowej. Wysokie koszty pracy ludzi, duża ilość reklamacji klientów, potrzeba kontroli jakości pracy, konieczność sprawnego/bardzo szybkiego dotarcia/sprawdzenia jakości pracy w konkretnym momencie i czasie procesu powodują narastającą tendencję odchodzenia od kontroli wykonywanej przez personel i potrzebę automatyzacji tych procesów.
Systemy wizyjne stają się bezpośrednim narzędziem wspomagania produkcji oraz logistyki magazynowej, głównie na stanowiskach zrobotyzowanych w produkcji, stanowiskach kompletacji, pakowania itd. w magazynach.
Ta nowa branża, określana jest terminem machine vision, wyróżnia się
najwyższym rocznym wzrostem obrotów (20 %). Przemysłowe systemy wizyjne,to połączenie pobierania obrazów przez czujniki lub kamery i ich obróbki.
Firma Logifact wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczania tego typu innowacyjnych rozwiązań dla rm logistycznych i produkcyjnych oferuje opcję wykorzystania urządzeń oraz systemów wizyjnych zintegrowanych w systemem logifact®WMS.
Zakres integracji oraz sposób wymaga szczegółowych ustaleń na etapie rozmów
handlowych a następnie podczas przygotowywania specykacji funkcjonalnej systemu, która jest pierwszym etapem prac wdrożeniowych.
Dobrą praktyką jest aby dostawę i wdrożenie systemu WMS rozszerzonego
o integrację z systemem wizyjnym poprzedzić projektem logistycznym.
Firma Logifact oferuje również usługi doradcze oraz projektowe w zakresie logistyki przepływu materiałowego.
 
  • PRZYKŁADOWE ELEMENTY SYSTEMU WIZYJNEGO
- System do dokumentacji video procesu kompletacji System służy do gromadzenia lmów wideo o wysokiej rozdzielczości zarejestrowanych podczas procesu pakowania towarów do nośników logistycznych.
- System rejestracji zdjęć palet w wysokiej rozdzielczości
Korzyści to spełnienie wymogów prawa przewozowego, werykacja poprawności ułożenia towarów na palecie, minimalizacja błędów kompletacji, redukcja ilości i czasu rozpatrzenia reklamacji.
- System prezentowania danych on-line w magazynach
Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu możliwe jest przekierowanie poszczególnych
zespołów magazynowych na odcinki wymagające natychmiastowej reakcjizarządzanie dostępnym czasem, uzależnionym od obciążenia zleceniami
magazynowymi jest zdecydowanie bardziej efektywne, a przede wszystkim
realizowane na bieżąco bez ingerencji manualnej.
Korzyści to wzrost efektywności pracy, wyeliminowanie opóźnień na produkcji i magazynie.