WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Dobór wersji systemu

DOBÓR WERSJI SYSTEMU

 • System logifact®WMS to obecnie jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań tej klasy dostępnych na polskim rynku. Rozwój systemu jest podyktowany zmieniającymi się warunkami rynkowymi i podążającymi za nimi oczekiwaniami klientów. W chwili obecnej wdrażamy czwartą generację logifact®WMS.
  System jest wdrażany w różnych firmach o bardzo zróżnicowanych wymaganiach i oczekiwaniach. Od magazynów mniejszych z niedużą obsadą ludzką i umiarkowanym natężeniu strumieni materiałowych po największe w Polsce i najbardziej dynamiczne pod względem przepływów centra dystrybucyjne.
  Jedną z kluczowych decyzji przed zakupem i wdrożeniem systemu WMS jest prawidłowy dobór odpowiedniej wersji systemu. Niejednokrotnie zdarza się również tak, że systemy WMS są indywidualizowane i dopasowywane do określonej specyfiki procesowej danej firmy.
  Dodatkowo zawsze istnieje możliwość zlecenia przygotowania systemu dedykowanego dopasowanego do indywidualnych potrzeb.
  Jest to dzisiaj możliwe, ponieważ system logifact®WMS oferuje zróżnicowane typy obsługi procesów magazynowych (strategie magazynowe) i możliwości elastycznej rozbudowy o nowe funkcjonalności.
  Dzięki temu zarządzanie pracą magazynu może zostać zoptymalizowane i zracjonalizowane w każdym typie magazynu.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA

 • System logifact®WMS zapewnia możliwość zarządzania różnorodnymi procesami magazynowymi przy wykorzystaniu następujących strategii zarządzania:
 • NAKAZOWAsystem planuje zadania i wydaje dyspozycje operatorom (wskazuje konkretne miejsca  pobrania, odłożenia, numery jednostek etc.),
 • DECYZYJNA
   system wspiera operatora w podejmowaniu właściwych decyzji, pozostawiając mu  jednocześnie określony zakres uprawnień decyzyjnych,
 • REJESTRACYJNA
   system rejestruje operacje wykonywane w sposób autonomiczny przez operatora

CZYNNIKI DOBORU STRATEGII ZARZĄDZANIA

 • Na dobór optymalnej dla magazynu strategii zarządzania wpływ mają takie czynniki, jak:
 • kontrola i monitorowanie procesów magazynowych,
 • złożoność procesów magazynowych,
 • dynamika i wielkość przepływu,
 • poziom organizacyjny magazynu,
 • wielkość zatrudnienia (ilość pracowników operacyjnych pracujących w systemie na   jednej zmianie),
 • zwymiarowanie produktów,
 • zakres uprawnień decyzyjnych pracowników.