WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Korzyści z wdrożenia

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

 • Natychmiastowy obraz funkcjonowania magazynu widziany z perspektywy celów strategicznych organizacji.
 • Zmniejszenie wielkość kapitału zaangażowanego w utrzymanie zapasów magazynowych.
 • Redukcja kosztów pracowniczych.
 • Natychmiastowa informacja o ilości i etapach realizacji zamówień o strategicznym charakterze.
 • Optymalizacja procesów związanych z innymi procesami w organizacji (sprzedaż, produkcja, nanse).
 • Skrócenie okresu zwrotu z inwestycji w logifact®WMS, z uwagi na optymalizację wielkości kapitału w zapasach.

KADRA KIEROWNICZA

 • Logifact®WMS, pozwala na generowanie raportów związanych z produktywnością zasobów magazynowych, co jest szczególnie istotne dla bezpośrednio odpowiedzialnych za ten parametr biznesowy.
 • Bazując na szczegółowych raportach dotyczących poszczególnych pracowników, maszyn, czy innego sprzętu można kształtować wynagrodzenia i eliminować bezproduktywne zasoby i czynności.
 • Efektywne śledzenie towarów jak i czynności w magazynie pozwala skoncentrować uwagę na taktycznych celach krótko i średnioterminowych, dostarczając bieżącej informacji na temat wąskich gardeł oraz ograniczeń wpływających na efektywność zasobów.
 • Wdrożenie logifact®WMS, pozwala na uzyskiwanie bardziej odpowiednich i dokładniejszych danych związanych z przepływem towarów (obrotowość, zajętość lokacji, wykorzystanie powierzchni, itp.). Eliminuje konieczność okresowej inwentaryzacji.
 • Redukcja dokumentacji papierowej. System logifact®WMS, pozwala na znaczącą redukcję tradycyjnej dokumentacji papierowej związanej z funkcjonowaniem magazynu, pozwalając jednocześnie na uzyskiwanie informacji w sposób ciągły o przepływie i stanach magazynowych towarów. Wszelka dokumentacja taka jak: awiza dostawy, listy towarowe, stany magazynowe – jest dostępna natychmiast i przechowywana jest w formie elektronicznej.
 • Skrócenie czasu szkoleń dla nowych pracowników w magazynie.

POZIOM OPERACYJNY

 • Stosowane w logifact®WMS, rozwiązania graczne na terminalach roboczych jak również ergonomiczne oprogramowanie na stanowiskach dyspozytorskich zwiększa komfort pracy i ułatwia wykonywanie zadań, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie liczby pomyłek „u źródła”.
 • Logifact®WMS, pozwala na łatwe wprowadzanie i odczytywanie danych zarówno na terminalach jak i stanowiskach dyspozytorskich.
 • Praca z kodami kreskowymi w oparciu o bezprzewodową transmisję danych ułatwia właściwą identykację i poprawia jakość i liczbę zrealizowanych zadań magazynowych.
 • Logifact®WMS, pomaga w ograniczeniu zachowań o charakterze nieformalnym.
 • Zwiększenie wydajności związanej z obsługą towarów przychodzących i wychodzących.
 • Dzięki logifact®WMS, możliwe jest ograniczenie pustych przebiegów i niepotrzebnych przesunięć towarów w magazynie.
 • Zmniejszenie liczby błędów i pomyłek.
  Możliwość jednoczesnej obsługi wielu zleceń.
 • Obsługa operacji magazynowych jest maksymalnie uproszczona w związku z odpowiedziami systemu logifact®WMS, co do sposobu pracy ludzi..

POZIOM OBSŁUGI KLIENTA

 • Ciągłe monitorowanie zleceń Klientów i statusów ich realizacji.
 • Logifact®WMS, daje możliwość bieżącego monitorowania stanów magazynowych związanych z poszczególnymi Klientami i za pomocą odpowiednich modułów ostrzega przed niewłaściwym rozmieszczeniem towarów Klientów w magazynie lub ich niewłaściwej wielkości.
 • Logifact®WMS, pozwala na zarządzanie zamówieniami według różnych kryteriów dostaw:
 • daty dostawy, partii produkcyjnej, cech dodatkowych, itp.
 • Poprawa realizacji sprzedaży dla Klientów poprzez eliminację opóźnień związanych z realizacją zamówień..