WMS

logifact ® WMS

Magazyn

Metodyka wdrożeniowa

METODYKA WDROŻENIOWA

 • System zarządzania magazynem logifact®WMS jest systemem ściśle dopasowanym do specyfiki konkretnego magazynu, a celem jego wdrożenia jest osiągnięcie konkretnych, wyznaczonych na starcie celów.
  Dlatego wdrożenie systemu jest realizowane przez wykwalifikowanych konsultantów systemu logifact®WMS – specjalistów w zakresie logistyki i programowania przy użyciu sprawdzonej autorskiej metodyki wdrożeniowej.
  Do każdego projektu wdrożenia systemu podchodzimy indywidualnie, angażując wypracowane, autorskie procedury wdrożeniowe opisujące krok po kroku proces przygotowania i wdrożenia systemu logifact®WMS. Dzięki temu naszym Klientom możemy zapewnić skrócenie okresu wdrożenia do niezbędnego minimum przy jednoczesnym płynnym przejściu na systemowe zarządzanie pracą magazynu oraz pełną kontrolą kierunku / prawidłowości prac.
  Autorska metodyka wdrożeniowa firmy Logifact została wypracowana przez okres blisko 20 lat doświadczenia w wdrażania systemu logifact®WMS.
  Metodyka nasza bazuje na światowych standardach zarządzania projektami oraz na własnych wieloletnich doświadczeniach.
  Na dzień dzisiejszy dostarczyliśmy i wdrożyliśmy system dla ponad 100 magazynów oraz Centrów Dystrybucyjnych.
  Kierujemy się zasadą, że nadrzędnym celem przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem systemu WMS w magazynie jest nie tylko poprawne pod względem formalnym uruchomienie systemu informatycznego, ale przede wszystkim osiągnięcie określonej
  sprawności przedsiębiorstwa w obszarze logistyki.
  Wymaga to prawidłowej organizacji logistycznej, dlatego w naszej ofercie szczególny
  nacisk kładziemy na etap audytu / analizy logistycznej oraz projektu logistycznego, który
  stanowić będzie podstawę dla przyszłego systemu zarządzania.
  Zdajemy sobie sprawę, że wdrożenie systemu WMS w magazynie może stanowić niejednokrotnie jakościową zmianę w sposobie pracy magazynu i tym samym - dodatkowe wyzwanie dla pracowników przyzwyczajonych do dotychczasowych metod.
  Dlatego w ofercie naszej firmy dużą wagę przywiązujemy do szkoleń, dbając o to, aby ich ilość, zakres, sposób i czas przeprowadzania prowadziły w efekcie do świadomej, kompetentnej i efektywnej eksploatacji wdrożonego sytemu.
  W trakcie wdrożenia systemu logifact®WMS dbamy o właściwe przygotowanie do pracy w systemie zarówno pracowników magazynowych, jak również osób odpowiedzialnych za zarządzanie pracą magazynu jak i administrację informatyczną systemem.