Projekt UE

DOTACJE NA INNOWACJE
INWESTUJEMY W NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ


Projekt „Rozwój współpracy spółki Logifact-Systems i Partnerów w oparciu o nowe rozwiązania informatyczne systemu B2B” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2: „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Beneficjent: Logifact-Systems Sp. z o.o.
Udział Unii Europejskiej: 344 830,00 PLN
Okres realizacji: 01-07.2013 – 30.04.2015

Przydatne strony:
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.europa.eu


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO