Projekt logistyczny i system WMS w centrum dystrybucyjnym właściciela Sieci Łazienek BLU

Wyświetleń: 586

  • W związku ze wzrostem sprzedaży zapadła decyzja o uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego do obsługi logistycznej towarów spółki Refleks.

  • Postanowiono, że projekt logistyczny magazynu oraz wdrożenie systemu WMS zostanie dostarczone z jednej ręki przez Logifact-Systems.

  • System WMS musi sprostać nie tylko wymogom wynikającym wprost z prognoz i planów biznesowych klienta, ale także z branżowej specyfiki dystrybuowanych towarów.

  • Oprócz dystrybucji towarów własnych klienta WMS wspiera także świadczenie usług logistycznych.

Odnotowująca wyraźny wzrost wolumenu sprzedaży firma Refleks stanęła przed wyzwaniem obsługi logistycznej coraz większego strumienia przepływów materiałowych. Spółka dysponowała wprawdzie rozbudowanym zapleczem logistycznym, w tym trzema magazynami dystrybucyjnymi na terenie północno-wschodniej Polski, to jednak podjęta została decyzja o wybudowaniu nowoczesnego centrum dystrybucyjnego zlokalizowanego w centralnej części kraju, w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych.

Zadanie opracowania projektu logistycznego przyszłego magazynu centralnego, a następnie wdrożenia systemu klasy WMS zostało powierzone firmie Logifact-Systems. Na wybór dostawcy rozwiązania istotny wpływ miały udokumentowane bogatym portfolio zrealizowanych projektów kompetencje logistyczne oraz pozytywne opinie z rynku.

W pierwszym etapie, w oparciu o rzeczywiste dane liczbowe o prognozowanych przepływach materiałowych, opracowana została koncepcja ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego dla przyszłego magazynu centralnego.

W drugim etapie wdrożony został system zarządzania magazynem logifact® WMS, wspierający zarządzanie ogółem procesów magazynowych, od przyjęcia dostaw zewnętrznych, poprzez składowanie, kompletację aż po procesy kontroli i wydania z magazynu oraz wsparcie spedycji. Zastosowano system typu decyzyjnego rozszerzony o funkcje planowania wydań towaru z magazynu oraz o planowanie zadań operacyjnych dla dyspozytorów magazynowych.

System logifact® WMS został przy tym wyposażony w wyspecjalizowany moduł przeznaczony do zarządzania (w sposób automatyczny, w oparciu o wbudowane algorytmy sterowania) przebiegiem złożonego procesu wyjazdów. W ramach tego procesu system koordynuje realizację zleceń kompletacyjnych w różnych strefach magazynu, procesy pakowania palet i kartonów w wydzielonych, dedykowanych strefach pakowania, procesy konsolidacji jednostek wysyłkowych z uwzględnieniem ich podziału na różnych przewoźników i dostarczaniem do odpowiednich buforów wyjściowych.

Dzięki funkcji potwierdzania pobrań magazynowanych produktów przy zastosowaniu ręcznych terminali radiowych wyposażonych w laserowe czytniki kodów EAN oraz skanerów kodów kreskowych na mobilnych stanowiskach kontroli praktycznie wyeliminowany został problem pomyłek w pobraniach.

Ze względu na specyfikę procesu wytwarzania płytek ceramicznych, w którym, pomimo zachowania identycznej receptury składu i technologii produkcji, istnieje możliwość występowania różnic w wyglądzie i rozmiarze płytek o tym samym indeksie, ale pochodzących z różnych partii produkcyjnych (wypałów), jednym z kluczowych wymogów klienta było zapewnienie możliwości śledzenia numerów partii (traceability). Dzięki wdrożeniu tej unikalnej w skali branży funkcji umożliwiającej śledzenie informacji o odcieniu i kalibrze płytki, znacznie usprawniona została identyfikacja płytek pochodzących z różnych partii produkcyjnych, , a tym samym odbiorca może mieć pewność, że zawsze otrzyma w zestawie produkty jednorodne.

Centrum dystrybucyjne o powierzchni 15 tys. mkw. zostało docelowo zaplanowane na 30 tys. miejsc paletowych. Wdrożony system wyposażony jest w elastyczne opcje konfiguracyjne z poziomu użytkownika, dzięki czemu magazyn może być eksploatowany nie tylko w zakresie podstawowej działalności dystrybucyjnej, ale może zostać skonfigurowany na potrzeby świadczenia usług logistycznych zgodnie z wymogami firm zewnętrznych. Wdrożenie systemu WMS objęło ponadto bardzo rozbudowaną integrację z systemem nadrzędnym (Comarch ERP XL) oraz z systemami kurierskimi. Integracja została przeprowadzona w oparciu o zaawansowane interfejsy bazujące na wymianie danych poprzez wydzielone tabele interfejsowe.