CASESTUDY

Projekt logistyczny i system WMS w centrum dystrybucyjnym właściciela sieci Sieci Łazienek BLU

W pierwszym etapie, w oparciu o rzeczywiste dane liczbowe o prognozowanych przepływach materiałowych, opracowana została koncepcja ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego, której podstawowym celem było wyznaczenie podstaw organizacyjnych dla przyszłego magazynu centralnego.

W drugim etapie wdrożony został system zarządzania magazynem logifact® WMS, wspierający zarządzaniem ogółem procesów magazynowych, od przyjęcia dostaw zewnętrznych, poprzez składowanie aż po kompletację, procesy kontroli i wydania z magazynu oraz wsparcie spedycji. Zastosowano system typu decyzyjnego rozszerzony o funkcje planowania wydań towaru z magazynu oraz o planowanie zadań operacyjnych dla operatorów magazynowych.

System logifact® WMS został przy tym wyposażony w wyspecjalizowany moduł przeznaczony do zarządzania, w sposób automatyczny, w oparciu o wbudowane algorytmy sterowania, przebiegiem złożonego procesu wyjazdów. W ramach tego procesu system koordynuje realizację zleceń kompletacyjnych w różnych strefach magazynu, pakowanie palet i kartonów w wydzielonych, dedykowanych strefach pakowania, konsolidację jednostek wysyłkowych z uwzględnieniem podziału na różnych przewoźnikówi dostarczanie ich do buforów wyjściowych.

Dzięki funkcji potwierdzania pobrań magazynowanych produktów przy zastosowaniu przenośnych terminali wyposażonych w laserowe czytniki kodów EAN oraz skanerów kodów kreskowych na mobilnych stanowiskach kontroli praktycznie wyeliminowany został problem pomyłek w pobraniach.

Ze względu na specyfikę procesu wytwarzania płytek ceramicznych, w którym, pomimo zachowania identycznej receptury składu i technologii produkcji, istnieje możliwość występowania różnic w wyglądzie i rozmiarze płytek o tym samym indeksie, ale pochodzących z różnych partii produkcyjnych (wypałów), jednym z kluczowych wymogów klienta było zapewnienie możliwości śledzenia numerów partii (traceability). Dzięki wdrożeniu tej unikalnej w skali branży funkcji znacznie usprawniona została identyfikacja płytek pochodzących z różnych partii produkcyjnych, ponieważ system umożliwia śledzenie informacji o odcieniu i kalibrze płytki, a odbiorca może mieć pewność, że zawsze otrzyma w zestawie produkty jednorodne. Ma to szczególne znaczenie dla branży armatury łazienkowej i płytek ceramicznych, która charakteryzuje się dużą wrażliwością na jakość obsługi, w której nieterminowość czy niekompletność oczekiwanych w krótkim czasie dostaw skutkuje utratą zaufania ze strony klientów. LogiQ to jedyny magazyn dystrybucyjny tej branży w Polsce, w którym śledzone są partie produkcyjne płytek.

Centrum dystrybucyjne o powierzchni 15 tys. mkw. zostało docelowo zaplanowane na 30 tys. miejsc paletowych. Wdrożony system wyposażony jest w elastyczne opcje konfiguracyjne z poziomu użytkownika, dzięki czemu magazyn może być eksploatowany nie tylko w zakresie podstawowej działalności dystrybucyjnej, ale może zostać skonfigurowany na potrzeby świadczenia usług logistycznych na potrzeby firm zewnętrznych. Wdrożenie systemu WMS objęło ponadto bardzo rozbudowaną integrację z otoczeniem informatycznym – z systemem nadrzędnym (Comarch ERP XL) oraz z systemami kurierskimi. Integracja została przeprowadzona w oparciu o technologię interfejsów wymiany danych.