logifact® WMS w magazynie
Zenner-Poland

30.05.2022
Agnieszka Chojak

 

Logifact Systems z sukcesem dostarczył i wdrożył system zarządzania magazynem logifact® WMS w magazynie dystrybucyjnym firmy ZENNER-POLAND zlokalizowanym w Łodzi.

Wdrożony profesjonalny system WMS usprawnił zarządzanie i skoordynował całą obsługę gospodarki magazynowej w Centrum dystrybucyjnym oraz pozwolił na sprawne zarządzanie realizacją zamówień dla klientów.

 

 

ZENNER-POLAND Sp. z o. o. została założona przez Ewę Schmitt w 1991 roku jako spółka zależna od niemieckiej grupy Zenner International AG. Obecnie firma jest członkiem francuskiej grupy La Brosse et Dupont i pozostaje jednym z największych dystrybutorów artykułów pielęgnacyjnych i kosmetycznych na polskim rynku. Przedsiębiorstwo dynamicznie rozwija eksport do krajów europejskich a szczególnie do Europy Wschodniej.

W menu produktowym ZENNER-POLAND znajduje się bardzo duża ilość indeksów począwszy od akcesoriów do włosów i kąpielowych, specyfików do makijażu, na produktach dla dzieci skończywszy.

 

W Magazynie Dystrybucyjnym ZENNER-POLAND zlokalizowanym w Łodzi, w celu zapewnienia jak największej sprawności pracy został wdrożony profesjonalny system zarządzania magazynem logifact® WMS.
Zawarta Umowa pomiędzy firmami w pierwszym kroku objęła opracowanie koncepcji systemu zarządzania magazynem, w tym wykonanie specyfikacji funkcjonalnej systemu, zdefiniowanie podstawowych raportów i statystyk, zdefiniowanie etykiet i dokumentów oraz przygotowanie dokumentacji interfejsów dla potrzeb wymiany danych pomiędzy systemem WMS a systemem ERP IMPULS EVO.

 

Dodatkowo w ramach umowy konsorcjum z firmą KBJ S.A., która wcześniej wdrożyła system zarządzania przedsiębiorstwem w ZENNER-POLAND, został przygotowany i uruchomiony interfejs po stronie systemu ERP.

 

W ramach przygotowanych interfejsów wymiany danych, dotyczących przyjęć do magazynu oraz zleceń wydania z magazynu, zaimplementowano specjalne mechanizmy do potwierdzania SKU produktów wraz z pozycjami linii dla dokumentów, w których wielokrotnie w różnych liniach występują pozycje z tymi samymi kodami SKU.

Systemem logifact® WMS objęte zostały wszystkie procesy logistyczne realizowane w magazynie od przyjęcia dostaw zewnętrznych, po obsługę cross-docking’u, konfekcjonowania, aż po obsługę wyjazdów. Należy podkreślić, że do udanego sprawnie przeprowadzonego wdrożenia, przyczyniło się duże zaangażowanie, profesjonalizm i ścisła współpraca kompetentnych pracowników ZENNER-POLAND, KBJ oraz Logifact-Systems.
Proces wdrożenia przebiegł płynnie na podstawie stworzonego harmonogramu a szeroki zakres wiedzy technicznej pozwolił na realizację projektu zgodnie z założeniami.

System zarządzania magazynem obsługuje coraz szerszy strumień towarowy, zapewniając poprawną koordynację wszystkich prac magazynowych oraz efektywne zarządzanie zasobami. Wdrożony system logifact® WMS znacząco wpływa na poprawę jakości pracy w magazynie oraz realizowanych zamówień dla klientów przez ZENNER-POLAND.