System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

Dobór
wersji systemu
Dobór wersji systemu

DOBÓR WERSJI SYSTEMU WMS

System logifact® WMS wdrażany jest w magazynach o bardzo zróżnicowanych wymaganiach i oczekiwaniach. Od magazynów mniejszych, z niedużą obsadą ludzką i o umiarkowanym natężeniu strumieni materiałowych, po największe w Polsce i najbardziej dynamiczne pod względem przepływów centra dystrybucyjne.

Jedną z kluczowych decyzji przed zakupem i wdrożeniem magazynowego systemu informatycznego jest taki dobór wersji systemu, aby była ona wyposażona w odpowiednie funkcje ukierunkowane na potrzeby zarządzania magazynem oraz optymalizacji pracy magazynu. Niejednokrotnie zdarza się również tak, że systemy WMS są indywidualizowane i dopasowywane do określonej specyfiki procesowej danej firmy.

System logifact® WMS oferuje konfigurowalne różne sposoby obsługi procesów magazynowych (strategie magazynowe) oraz dodatkowo możliwość elastycznej rozbudowy o nowe funkcjonalności, pod kątem indywidualnych, specyficznych potrzeb konkretnego magazynu. Dzięki temu zarządzanie magazynem w oparciu o nasz system informatyczny może zostać w odpowiedni sposób zracjonalizowane i zoptymalizowane.

STRATEGIE ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

System logifact® WMS zapewnia możliwość zarządzania różnorodnymi procesami magazynowymi przy wykorzystaniu następujących strategii zarządzania:

  • NAKAZOWA strategia zarządzania magazynem – system WMS planuje zadania i wydaje dyspozycje operatorom (wskazuje konkretne miejsca  pobrania, odłożenia, numery jednostek etc.),
  • DECYZYJNA strategia zarządzania magazynem – system WMS wspiera operatora w podejmowaniu właściwych decyzji, pozostawiając mu  jednocześnie określony zakres uprawnień decyzyjnych,
  • REJESTRACYJNA strategia zarządzania magazynem – system WMS rejestruje operacje wykonywane w sposób autonomiczny przez operatora

CZYNNIKI DOBORU STRATEGII ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Na dobór optymalnej dla magazynu strategii zarządzania wpływ mają takie czynniki, jak:

  • kontrola i monitorowanie procesów magazynowych,
  • złożoność procesów magazynowych,
  • dynamika i wielkość strumienia przepływu materiałów,
  • poziom organizacyjny magazynu,
  • wielkość zatrudnienia (liczba pracowników operacyjnych pracujących w magazynie na jednej zmianie),
  • zwymiarowanie produktów (wymiary, waga, cechy, etc.),
  • zakres uprawnień decyzyjnych pracowników magazynowych.