System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

Bezpośredni interfejs z klientami magazynu

BEZPOŚREDNI INTERFEJS Z KLIENTAMI MAGAZYNU – DOSTĘP DO SYSTEMU WMS PRZEZ WWW

 • W przypadku, gdy wymagany jest bezpośredni dostęp Klientów magazynu do systemu WMS oferujemy moduł umożliwiający taką komunikację poprzez stronę WWW.
  Główne funkcjonalności modułu to:
  • Wprowadzanie i edycja awiz dostawy do magazynu,
  • Wprowadzanie i edycja zleceń wydania towaru z magazynu,
  • Wygląd we własne stany magazynowe oraz dokumenty PZ i WZ wystawiane przez magazyn.
 • W zależności od potrzeb funkcjonalność modułu może być rozszerzana (np. o raporty).
 • Na życzenie oferujemy również usługą hostingu polegającą na instalacji oraz pełnym utrzymaniu i serwisowaniu strony WWW na zdalnym serwerze.