System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

Interfejsy
z zewnętrznymi
systemami zarządzania

INTERFEJS – SYSTEM WMS A INNE SYSTEMY IFORMATYCZNE KLASY ERP

 • System logifact® WMS (Warehouse Management System) współpracuje z wieloma informatycznymi systemami zarządzania klasy ERP różnych dostawców tym m.in. z: SAP, Dynamix AX, Comarch, IFS, Oracle, Impuls, Simple, Insert, Safo, własne systemy informatyczne Klienta.
 • Wymiana danych pomiędzy systemem logifact® WMS a systemami klasy ERP obsługiwana jest poprzez zaawansowany moduł interfejsów doskonalony od 15-tu lat w oparciu o doświadczenia ze współpracy z wieloma dostawcami oraz z ponad stu czterdziestu wdrożeń w logistyce.
 • Moduł interfejsów zapewnia:
  • Dwukierunkową wymianę danych pomiędzy systemem logifact® WMS a system zarządzania ERP za pośrednictwem wydzielonych, standardowych tabel bazodanowych (MS-SQL), które w razie potrzeby mogą być łatwo rozbudowane zgodnie ze specyficznymi wymaganiami Klienta,
  • Rozbudowaną walidację danych przesłanych z systemu zarządzania ERP do tabel interfejsowych. Walidacja zabezpiecza system logifact® WMS jako system logistyczny przed błędnym działaniem na skutek wadliwych lub niespójnych danych otrzymywanych z ERP. Jako przykład walidacji posłużyć może: sprawdzenie czy artykuł przesyłany przez system zarządzania ERP do wydania lub przyjęcia posiada w logifact® WMS poprawne i pełne dane stałe. Wyniki walidacji prezentowane są w taki sposób, aby użytkownik systemu zarządzania ERP (bez wsparcia IT) mógł zidentyfikować przyczynę odrzucenia interfejsu przez system WMS.
 • Pełną archiwizację i możliwość prześledzenia prowadzonej wymiany danych na linii logifact® WMS (system informatyczny w logistyce) – system zarządzania ERP.
 • Systemy informatyczne mogą wpisywać i pobierać dane do/z tabel interfejsowych poprzez bezpośredni dostęp, z wykorzystaniem XML lub Web Service. Możliwe jest także zastosowanie innej, niestandardowej, techniki wymiany danych po odpowiednich uzgodnieniach z Klientem.
 • Dzięki wydzielonej i ściśle zdefiniowanej warstwie interfejsów każdy z systemów informatycznych odpowiada za generowanie i przesyłanie oraz wczytywanie i interpretację danych po swojej stronie, co zapewnia ich całkowicie niezależne działanie i umożliwia ich niezależny rozwój. Również ewentualne błędy w działaniu jednego z systemów (logifact® WMS / system logistyczny lub system zarządzania ERP) nie przekładają się nigdy na błędne działanie drugiego z nich.
 • Interfejsy (w swojej standardowej postaci) są w pełni udokumentowane, zarówno co do zakresu i znaczenia wymienianych danych, jak i techniki ich przesyłania. Dokumentacja w razie potrzeby jest rozszerzana zgodnie z wymogami Klienta. Z doświadczenia rozszerzenia takie są niewielkie lub nie występują w ogóle.
 • Przejmujemy pełną odpowiedzialność za przygotowanie, uruchomienie i prawidłowe działanie interfejsów po stronie systemu logifact® WMS. Za prawidłową realizację interfejsów po stronie systemu zarządzania klasy ERP (lub innych informatycznych systemów zarządzania) odpowiada Klient (dostawca systemu). Podstawę do opracowania komunikacji z systemem logifact® WMS (magazynowy system informatyczny) od strony ERP, ewentualnie do wykonania niezbędnych modyfikacji w obsłudze procesów biznesowych w ERP, stanowi szczegółowa dokumentacja interfejsów.

INTERFEJSY Z SYSTEMAMI INFORMATYCZNYMI KURIERÓW / PRZEWOŹNIKÓW

 • logifact® WMS (Warehouse Management System) obsługuje, w zależności od możliwości leżących po stronie kuriera / przewoźnika, dwa typy interfejsów z systemami informatycznymi firm kurierów/przewoźników:
  • On-line (WebService) – interfejs dwustronny: w odpowiedzi na informacje wysłane z WMS, system informatyczny kuriera z reguły odsyła najpierw potwierdzenie ich poprawności a następnie gotową do druku, kompletną etykietę z wszystkimi potrzebnymi danymi (np. w formacie PDF, JPG, ZPL, EPL),
  • Off-line – interfejs jednostronny: system WMS przesyła dane potrzebne kurierowi do obsługi przesyłki a następnie wykorzystuje te dane do wygenerowania odpowiedniej etykiety, której odpowiednio zdefiniowany szablon przechowywany jest w systemie WMS (magazynowy system informatyczny).
 • Wymiana danych w trybie on-line (Web Service) obsługiwana jest poprzez wyspecjalizowany, dedykowany do tego celu moduł interfejsowy magazynowego systemu informatycznego. Moduł ten standardowo obsługuje wymianę danych pomiędzy logifact® WMS a następującymi systemami informatycznymi firm kurierskich: DHL, Raben, DPD, Poczta Polska, UPS, Schenker, In-Post, Ruch, Fedex oraz JAS-FBG. W razie potrzeby platforma interfejsowa systemu WMS może być rozbudowana o dodatkowych kurierów.
 • Przygotowanie i uruchomienie wymiany danych w trybie off-line realizowane jest indywidualnie dla poszczególnych projektów.

INTERFEJSY Z SYSTEMAMI STEROWANIA AUTOMATYKĄ MAGAZYNOWĄ

 • System logifact® WMS współpracuje z wieloma instalacjami automatyki magazynowej o różnej wielkości i różnym stopniu złożoności, takimi na przykład jak: systemy transportu przenośnikowego, magazyny automatyczne (mini-load, mikroukładnice, układnice), automaty do kompletacji, systemy kompletacji oparte o technikę przenośnikową, sortery różnego typu, itp.
 • Dostawcami automatyki magazynowej, z którymi zintegrowany jest nasz system WMS są zarówno firmy duże (takie jak Knapp czy Schaefer) jak i mniejsze zakłady produkcyjne.
 • W przypadku dostawców posiadających własny system sterowania automatyką magazynową klasy MFC (Material Flow Control) w znacznym stopniu dopasowujemy się do wymagań tych dostawców.
 • W powyższej sytuacji dokumentację interfejsów wymiany danych pomiędzy systemem WMS a systemem MFC przedkłada dostawca automatyki magazynowej i na jej podstawie uzgodniona zostaje technologia oraz zakres i zasady wymiany danych pomiędzy systemami.
 • W przypadku, gdy dostawca nie dysponuje odpowiednim narzędziem do sterowania automatyką magazynową firma Logifact-Systems oferuje (po odpowiednich uzgodnieniach z dostawcą) wykonanie i wdrożenie odpowiedniego modułu sterownia zintegrowanego z systemem logifact® WMS .