System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

MODUŁ RAPORTÓW

  • Moduł raportów systemu zarządzania magazynem logifact® WMS (w przypadku większych systemów WMS) działa w oparciu o replikę bazy danych, co zapewnia, że raporty nie obciążają w żaden sposób bazy produkcyjnej systemu informatycznego. W przypadku mniej wymagających zastosowań moduł ten korzysta ze specjalnych tabel archiwalnych. Moduł raportów posiada gotowe do zastosowania raporty standardowe, a także dla konkretnych wdrożeń w logistyce może zostać rozszerzony o raporty dedykowane.
  • Raporty standardowe systemu logifact® WMS (kilkadziesiąt różnych raportów) wykonane są przy zastosowaniu narzędzia Reporting Services. Raporty te mają liczne możliwości filtrowania i sortowania. Mogą być tworzone dla dowolnie definiowalnego przez użytkownika systemu WMS przedziału czasowego, np. raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne lub pomiędzy dwoma dowolnymi datami.
  • Raporty dedykowane systemu logifact® WMS mogą być wykonywane w miarę pojawiających się potrzeb:
    • przez Logifact-Systems na zlecenie Zamawiającego,
    • lub też samodzielnie przez Zamawiającego w oparciu o udostępnioną przez Logifact dokumentację archiwalnej bazy danych systemu zarządzania magazynem (replika z bazy produkcyjnej lub tabele archiwalne).

Raporty mogą być tworzone przy pomocy dostarczanego wraz z systemem zarządzania magazynem WMS narzędzia Reporting Services lub innego narzędzia korzystającego z bazy MS SQL systemu informatycznego.