System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

Metodyka
wdrożeniowa
Metodyka wdrożeniowa

METODYKA WDRAŻANIA SYSTEMU WMS

Informatyczny system zarządzania magazynem logifact® WMS (Warehouse Management System) jest systemem ściśle dopasowanym do specyfiki konkretnego magazynu a celem jego wdrożenia jest osiągnięcie konkretnych, wyznaczonych na starcie celów.

Dlatego wdrożenie realizują, posługując się sprawdzoną autorską metodyką wdrożeniową, wykwalifikowani konsultanci ds. systemu logifact® WMS – specjaliści w zakresie logistyki i programowania.

Do każdego projektu wdrożenia naszego programu magazynowego podchodzimy indywidualnie, angażując wypracowane, autorskie procedury wdrożeniowe opisujące krok po kroku proces przygotowania i wprowadzenie systemu WMS w magazynie. Dzięki temu naszym Klientom możemy zapewnić skrócenie okresu wdrożenia do niezbędnego minimum przy jednoczesnym płynnym przejściu na systemowe zarządzanie magazynem oraz pełną kontrolą kierunku / prawidłowości prac.

Naszą autorską metodykę wdrożeniową wypracowaliśmy w oparciu o własne doświadczenia we wdrażaniu systemów informatycznych typu WMS zgromadzone przez okres blisko 20 lat aktywnej praktyki na tym polu .

Metodyka ta bazuje na światowych standardach zarządzania projektami oraz na własnych wieloletnich praktycznych doświadczeniach.

Na dzień dzisiejszy dostarczyliśmy i wprowadziliśmy system WMS w ponad 130 magazynach oraz centrach dystrybucyjnych, przykłady których prezentuje lista naszych Klientów.

Kierujemy się zasadą, że nadrzędnym celem przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem systemu zarządzania w magazynie jest nie tylko poprawne pod względem formalnym uruchomienie systemu informatycznego typu WMS, ale przede wszystkim osiągnięcie określonej sprawności przedsiębiorstwa w obszarze logistyki.

Wymaga to prawidłowej organizacji logistycznej, dlatego w naszej ofercie szczególny nacisk kładziemy na etap, w którym wykonywany jest audyt logistyczny lub analiza logistyczna oraz projekt logistyczny, na jakim opierać się będzie przyszły system zarządzania.

Zdajemy sobie także sprawę, że wprowadzenie systemu WMS w magazynie może stanowić niejednokrotnie jakościową zmianę w sposobie pracy magazynu i tym samym – dodatkowe wyzwanie dla pracowników przyzwyczajonych do dotychczasowych metod. Dlatego w ofercie naszej firmy dużą wagę przywiązujemy do szkoleń, dbając o to, aby ich ilość, zakres, sposób i czas przeprowadzania prowadziły w efekcie do świadomej, kompetentnej i efektywnej eksploatacji wdrożonego systemu logistycznego.

W trakcie wdrożenia dbamy o właściwe przygotowanie do pracy z systemem logifact® WMS zarówno pracowników magazynowych, jak również osób odpowiedzialnych za zarządzanie magazynem jak i za informatyczne administrowanie systemem zarządzania.