AKTUALNOŚCI

Projekt logistyczny magazynu firmy Alamo Water Poland

Projekt logistyczny magazynu firmy Alamo Water Poland

Opracowaliśmy projekt logistyczny magazynu na potrzeby firmy Alamo Water Poland. Magazyn dystrybutora urządzeń do uzdatniania wody zlokalizowany jest w Starych Babicach.

Umowa zawarta pomiędzy Alamo Water Poland a Logifact-Systems dotyczyła wykonania projektu logistycznego magazynu. Jej przedmiotem było opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i wyposażenia technicznego centrum dystrybucyjnego.

W pierwszym kroku projektu poddane zostały analizie główne procesy łańcucha logistycznego – od przyjęcia do magazynu, poprzez składowanie i kompletację towarów, wysyłkę aż po ich dystrybucję do ostatecznego odbiorcy przy uwzględnieniu różnych kanałów dystrybucji. Procesy te analizowane były zarówno pod względem przepływu materiałów jak i towarzyszącego mu przepływu informacji dla całej istniejącej struktury zaopatrzeniowo-dystrybucyjnej.

Kolejna faza projektu dotyczyła prognozowania zmian w organizacji, w wielkości oraz strukturze dostaw, wysyłek i zapasu.

W projekcie uwzględniono także zdefiniowanie procesów pracy, wyznaczenie niezbędnej liczby pracowników, dobór wyposażenia technicznego wraz ze zwymiarowaniem niezbędnego sprzętu (regały, wózki różnego typu itp.) oraz wyznaczenie średnich i maksymalnych wydajności dla poszczególnych procesów z uwzględnieniem przyjętego wyposażenia technicznego.

Firma Alamo Water Poland, rozpoczęła swoją działalność w 1994 r i w bardzo szybkim tempie stała się jedną z wiodących firm w Polsce, specjalizujących się w dystrybucji komponentów instalacji uzdatniania wody, takich jak m.in. zawory sterujące, media filtracyjne, zbiorniki ciśnieniowe, mających zastosowanie zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Duży zapas i szeroka gama komponentów, produkty wysokiej jakości a także sprzęt na miarę, pozwalają firmie spełniać i obsługiwać najbardziej wymagających klientów.

Firma na dzień dzisiejszy świadczy swoje usługi już w ponad 20 krajach, koncentrując przede wszystkim swoją działalność na regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Alamo Water Poland Sp. z o.o. jest również częścią grupy biznesowej Pollet Water Group, która ma ponad 30 – letnie doświadczeniem w branży. Grupa kapitałowa liczy obecnie 25 firm, prowadzących działalność w branży uzdatniania wody na całym świecie.

Do najważniejszych celów wdrażania rozwiązań projektowanych i dostarczanych przez Logifact-Systems, m.in. takich jak projekty logistyczne magazynu, należy usprawnienie i zapewnienie skoordynowanego przebiegu procesów zachodzących w trakcie pracy magazynu.

opublikowano: 2019-03-22