AKTUALNOŚCI

Wspólny projekt Logifact-Systems oraz Politechniki Warszawskiej

Wspólny projekt Logifact-Systems oraz Politechniki Warszawskiej

Specjaliści z firmy Logifact-Systems oraz pracownicy naukowi Zakładu Logistyki i Systemów Transportowych na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej zrealizują wspólnie projekt, mający na celu opracowanie nowatorskiego systemu przeznaczonego do modelowania i wizualizacji w 3D obiektów magazynowych.

Przy budowie systemu wykorzystane zostaną opracowane w trakcie projektu modele matematyczne i algorytmy obliczeniowe uwzględniające zależności funkcyjne istotne ze względu na projektowanie magazynów, a także uwzględnione zostaną różne rodzaje magazynów i ich umiejscowienie w sieci logistycznej.

Głównym praktycznym wynikiem projektu, obok korzyści wynikających z możliwości zastosowań w pracach badawczych oraz z zastosowań na potrzeby zajęć dydaktycznych, będzie stworzenie innowacyjnego narzędzia umożliwiającego sprawne kreowanie modelu magazynu (w technice 3D) ze wstępnie zdefiniowanych obiektów, wyposażonego w szerokie możliwości analityczne.

Nowy system posłuży do wspomagania projektowania i analizy obiektów logistycznych, umożliwiając w szczególności odwzorowanie istniejących bądź kształtowanie nowych obiektów magazynowych, formułowanie ich wariantów projektowych, reorganizację, symulację zachodzących w nich procesów i estymację określonych wskaźników i charakterystyk pozwalających na ocenę danego wariantu obiektu logistycznego. Modele tworzone przy zastosowaniu nowego systemu będą przystosowane do współpracy z systemem klasy WMS lub systemami do symulacji.

Projekt SIMMAG3D realizowany jest w ramach III konkursu Programu Badań Stosowanych finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

opublikowano: 2017-06-20