www.logifact.pl

Logifact-Systems Sp. z o.o.

Adres firmy
ul. Migdałowa 4/69 (kl. F)
02-796 Warszawa

 

 

 

 

Logifact-Systems Sp. z o.o.

Biuro główne
Tel. 22 546 19 50
Fax. 22 546 19 65
logifact@logifact.pl

 


Dział handlowy
22 546 19 53
22 546 19 61
sales@logifact.pl

 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000228243, NIP: 525-232-06-98, Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Bank Pekao S.A. 12 1240 1125 1111 0010 0546 3643www.logifact.pl

 

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko
Firma
Email
Telefon
Miejscowość
Jak sie o nas dowiedziałeś?
Treść twojej wiadomości