Kontakt

Logifact-Systems Sp. z o.o.

Adres firmy

ul. Migdałowa 4/36 (kl. B – III piętro), 02-796 Warszawa

Biuro główne

Dział handlowy

Biuro Wieluń

ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000228243, NIP: 525-232-06-98, Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Bank Pekao S.A. 12 1240 1125 1111 0010 0546 3643 www.logifact.pl

    Wyślij zapytanie

    * Pole wymagane