www.logifact.pl

Logifact-Systems Sp. z o.o.

Adres firmy:
ul. Migdałowa 4/69 (kl. F)
02-796 Warszawa

Biuro Wieluń:
ul. Narutowicza 2
98-300 Wieluń
biuro.wielun@logifact.pl

 

Logifact-Systems Sp. z o.o.

Biuro główne:
Tel. 22 546 19 50
Fax. 22 546 19 65
logifact@logifact.pl

Dział handlowy:
22 546 19 53
22 546 19 61
sales@logifact.pl

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000228243, NIP: 525-232-06-98, Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Bank Pekao S.A. 12 1240 1125 1111 0010 0546 3643 www.logifact.pl

Formularz kontaktowy

Zgody udzielam dobrowolnie, jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że zgodę mogę wycofać w dowolnym czasie.
Administratorem danych osobowych jest firma Logifact-Systems Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Migdałowej 4/69, 02-796 Warszawa.
Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności.