Wizualizacja magazynu 3D

Innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie pracą magazynu przy wykorzystaniu technologii 3D

logifact® 3D
Wizualizacja Magazynu

 

 

 

System informatyczny przeznaczony do modelowania i wizualizacji w 3D obiektów magazynowych, jak również wspierający analizę i projektowanie procesów magazynowych

  • pozwala na stworzenie modelu magazynu w 3D,
  • wspomaga projektowanie i analizę logistyki magazynowej, umożliwiając: odwzorowanie istniejących, bądź kształtowanie nowych układów funkcjonalno-przestrzennych magazynu oraz definiowanie różnych wariantów projektowych i ocenę zachodzących w nich procesów magazynowych,
  • zapewnia możliwość raportowania w formie trójwymiarowej graficznej prezentacji.

Wizualizacja magazynu 3D

System wizualizacji magazynu logifact® 3D wyposażony jest w obszerną bibliotekę gotowych modułów konstrukcyjnych, jak również w możliwość edycji lub tworzenia obiektów nowych obiektów, dzięki czemu możliwe jest szczegółowe odwzorowanie fizycznej struktury magazynu.

System zasilany jest danymi źródłowymi dotyczącymi struktury fizycznej i funkcjonalnej magazynu oraz danymi o przebiegu procesów logistycznych zbieranymi podczas pracy operacyjnej magazynu.

Podstawowym źródłem danych dla systemu logifact® 3D jest system zarządzania magazynem, ale mogą być to również różnego rodzaju systemy symulacyjne.

Raporty magazynowe w 3D

 

System wizualizacji magazynu logifact® 3D jest wyposażony w specjalny moduł przeznaczony do wizualizacji danych raportowych, który umożliwia graficzne odwzorowanie stanu zapasu magazynowego oraz przebiegu wybranych procesów magazynowych (np. kompletacji).

System oferuje szeroki zakres funkcji, które pozwalają skupić się na różnych aspektach bieżącego stanu zapasów i procesów w magazynie, np.

System logifact® 3D powstał w wyniku wspólnego projektu (SIMMAG 3D) realizowanego przez Logifact-Systems i Politechnikę Warszawską w ramach programu badań stosowanych przy współfinansowaniu przez NCBiR.

Dowiedz się więcej…

 

 

Przykładowe maski systemu logifact®  3D

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane