Wizualizacja magazynu 3D

Innowacyjne narzędzie wspierające zarządzanie pracą magazynu przy wykorzystaniu technologii 3D

logifact® 3D
Wizualizacja Magazynu

 

 

 

System informatyczny przeznaczony do modelowania i wizualizacji w 3D obiektów magazynowych, jak również wspierający analizę i projektowanie procesów magazynowych

  • pozwala na sprawne kreowanie modelu magazynu w 3D,
  • wspomaga projektowanie i analizę logistyki magazynowej, umożliwiając w szczególności odwzorowanie istniejących, bądź kształtowanie nowych układów funkcjonalno-przestrzennych magazynu, definiowanie różnych wariantów projektowych oraz ocenę zachodzących w nich procesów magazynowych na podstawie przestrzennie pokazanych wskaźników i charakterystyk,
  • zapewnia możliwość raportowania w formie trójwymiarowej graficznej prezentacji stanu zapasu magazynowego oraz przebiegu wybranych procesów magazynowych.


Wizualizacja magazynu 3D

System wizualizacji magazynu logifact® 3D wyposażony jest w obszerną bibliotekę gotowych modułów konstrukcyjnych, jak również w możliwość edycji lub tworzenia obiektów nowych obiektów, dzięki czemu możliwe jest szczegółowe odwzorowanie fizycznej struktury magazynu.

System zasilany jest danymi źródłowymi dotyczącymi struktury fizycznej i funkcjonalnej magazynu oraz danymi źródłowymi o przebiegu procesów logistycznych zbieranymi podczas pracy operacyjnej magazynu.

Podstawowym źródłem danych dla systemu logifact® 3D jest system zarządzania magazynem, ale mogą być to również różnego rodzaju systemy symulacyjne.

W oparciu o zbudowany model magazynu oraz dane zaimportowane z systemu WMS system wizualizacji magazynu umożliwia odwzorowanie struktury funkcjonalnej magazynu, z uwzględnieniem podziału na strefy funkcjonalne różnego typu, co daje możliwości przejrzystej wizualizacji magazynu w formie graficznej.

Raporty magazynowe w 3D

System wizualizacji magazynu logifact® 3D jest wyposażony w specjalny moduł przeznaczony do wizualizacji danych raportowych, który umożliwia graficzne odwzorowanie stanu zapasu magazynowego oraz przebiegu wybranych procesów magazynowych (np. kompletacji).

Funkcjonalności systemu pozwalają na przejrzysty przegląd wyników raportów: filtrowanie wyniku raportu – po zastosowaniu filtrów system pokazuje lokacje magazynowe, które odpowiadają podanym w filtrze wartościom,

Dowiedz się więcej…

 

 

Przykładowe maski systemu logifact® 3D

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane