System WMS/MES

System zarządzania magazynem oraz operacjami produkcyjnymi wraz z przepływem materiałów w produkcji.

logifact® WMS/MES
system wspierania obsługi produkcji
 

System zarządzania magazynem oraz operacjami produkcyjnymi wraz z przepływem materiałów w produkcji, łączący zalety systemu WMS (Warehouse Management System) oraz systemu MES (Manufacturing Execution System).

 

Oprócz systemów informatycznych zarządzania pracą magazynów dystrybucyjnych oferujemy również systemy dla produkcji obejmujące wszystkie funkcjonalności systemu logifact® WMS oraz dodatkowo:

 

  • rejestrację wykonywanych operacji produkcyjnych,
  • analizę danych zebranych w trakcie procesu produkcyjnego,
  • sterowanie przepływem materiałów w produkcji i magazynach produkcyjnych.

 

Do głównych zadań systemu logifact® WMS/MES w zakresie operacyjnego sterowania przepływem materiałów w wydziałach produkcyjnych należy:

 

  • dostarczanie surowców i półfabrykatów do buforów produkcyjnych
  • zarządzanie przepływami wewnątrz-produkcyjnymi. Zarządzanie to obejmuje przesunięcia pomiędzy buforami produkcyjnymi wynikającymi z bieżących potrzeb produkcji. Przesunięcia pomiędzy buforami produkcyjnymi są sterowane przez człowieka (decyzyjnie). Odbiór wyrobów gotowych z produkcji – rejestracja, formowanie jednostek ładunkowych z wyrobami schodzącymi z produkcji, generowanie odpowiednich zadań transportowych.
  • odbiór niewykorzystanych surowców i półfabrykatów z buforów produkcyjnych do Magazynu.

Jest to system dla produkcji dedykowany dla średniej wielkości przedsiębiorstw, w których występuje gniazdowy typ produkcji. Narzędzia te pracują z wykorzystaniem technologii mobilnych, dzięki czemu dane gromadzone w procesie logistycznym oraz produkcyjnym są danymi wiarygodnymi i dostępne są w czasie rzeczywistym.

Przeznaczony dla produkcji system funkcjonuje w oparciu o założenie, iż planowanie zleceń produkcyjnych i tworzenie harmonogramu produkcji bazuje na planach produkcyjnych dostarczanych przez dedykowany system zarządzania Zamawiającego wyspecjalizowany w tego typu operacjach.


    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane