Projektowanie funkcjonalno-przestrzenne

Usługi projektowe i doradcze skoncentrowane na logistyce: organizacja, ludzie, technika, koszty

logifact® Projekt
Projektowanie procesów logistycznych
Usługi doradcze i projektowe

Oferujemy usługi doradcze i projektowe ściśle skoncentrowane na logistyce przepływu materiałowego.

Kształtujemy procesy logistyki magazynowej, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnej infrastruktury wraz z płynnym przepływem towarów w magazynie.

Naszą ofertę kierujemy do firm, które planują budowę nowego magazynu, lub są w trakcie jej budowy lub planują modernizacje infrastruktury i organizacji pracy w istniejącym już magazynie.

Logifact-Systems świadczy kompleksowe usługi począwszy od audytu logistycznego, doradztwa logistycznego, projektowania logistycznego skończywszy na wdrożeniu profesjonalnego WMS. 

 


Oferta w zakresie usług doradczych i projektowych obejmuje:

 

  • Audyt logistyczny
  • Doradztwo logistyczne
  • Optymalizacja logistyki dla istniejących magazynów oraz hal produkcyjnych
  • Projektowanie logistyczne dla nowych projektowanych magazynów lub produkcyjnych

Audyt logistyczny magazynu

Wizja lokalna (wizyta robocza) w magazynie Klienta przeprowadzona przez doświadczonego logistyka w celu określenia stanu faktycznego. Na bazie tej wizyty przygotowywany jest raport zaleceń z rekomendacjami co do możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych).

Doradztwo logistyczne

Zakres doradztwa obejmuje organizację i przebieg procesów logistycznych, elementy infrastruktury magazynowej, systemy zarządzania magazynem oraz dodatkową technologię wspomagającą pracę magazynu (systemy IT, automatyka magazynowa, radiowe terminale mobilne, technologia automatycznej identyfikacji, urządzenia wspomagające itd.)

Optymalizacja logistyki

Projekty logistyczne ukierunkowane na:

  • Wzrost wydajności poprzez usprawnienie procesów logistycznych
  • Poprawę efektywności poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów w istniejących magazynach i halach produkcyjnych

Projektowanie logistyczne

Logistycy Logifact-Systems na podstawie analizy dotychczasowych procesów przepływu materiałowego, zapasów, organizacji pracy magazynu oraz zakładanych prognoz wzrostów opracowują koncepcje ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego nowego magazynu wraz z wrysowaniem bryły magazynu w dostępną działkę.

 


Zakres usług projektowych obejmuje:

 

 

 

 

Przykładowe projekty

 

 

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane