Projektowanie procesów logistycznych

Usługi projektowe i doradcze skoncentrowane na logistyce. Organizacja, ludzie, technika, koszty

logifact® Projekt
Projektowanie procesów logistycznych
Usługi doradcze i projektowe

Oferujemy usługi doradcze i projektowe ściśle skoncentrowane na logistyce przepływu materiałowego.

Kształtujemy procesy logistyki magazynowej, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków pracy i płynny przepływ fizycznego strumienia towarów.

Naszą ofertę kierujemy do firm, które planują lub realizują projekty związane z budową nowego magazynu lub z modernizacją infrastruktury i organizacji pracy obiektu już istniejącego.

Logifact-Systems świadczy kompleksowe usługi począwszy od audytu logistycznego, doradztwo logistyczne, projektowanie logistyczne a skończywszy na wdrożeniu profesjonalnego systemu zarządzania magazynem klasy WMS, dla którego istotne znaczenie ma prawidłowa koncepcja funkcjonalno-przestrzenna magazynu.

 


Oferta w zakresie usług doradczych i projektowych obejmuje:

 

 • Audyt logistyczny
 • Doradztwo logistyczne
 • Optymalizacja logistyki dla istniejących magazynów oraz hal produkcyjnych
 • Projektowanie logistyczne dla nowych projektowanych magazynów lub produkcyjnych

Audyt logistyczny magazynu

Wizja lokalna (wizyta robocza) w magazynie Klienta przeprowadzona przez doświadczonego logistyka w celu określenia stanu faktycznego. Na bazie tej wizyty przygotowywany jest raport zaleceń z rekomendacjami co do możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych).

Doradztwo logistyczne

Specjalistyczne usługi doradcze z zakresu logistyki magazynowej.

Zakres doradztwa obejmuje organizację i przebieg procesów logistycznych, elementy infrastruktury magazynowej, systemy zarządzania magazynem oraz dodatkową technologię wspomagającą pracę magazynu (systemy IT, automatyka magazynowa, radiowe terminale mobilne, technologia automatycznej identyfikacji, urządzenia wspomagające itd.)

Optymalizacja logistyki

Projekty logistyczne ukierunkowane na:

 • wzrost wydajności poprzez usprawnienie procesów logistycznych
 • poprawę efektywności poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów
  w istniejących magazynach i halach produkcyjnych.

Projektowanie logistyczne

Logistycy Logifact-Systems na podstawie analizy dotychczasowych procesów przepływu materiałowego, zapasów, organizacji pracy magazynu oraz zakładanych prognoz wzrostów opracowują koncepcje ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego nowego magazynu wraz z wrysowaniem bryły magazynu w dostępną działkę.

 


Zakres usług projektowych obejmuje:

 

 

 

 

Przykładowe projekty

 

 

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane