Projekt Usługi doradcze i projektowe

Usługi projektowe i doradcze skoncentrowane na logistyce. Organizacja, ludzie, technika, koszty

logifact® Projekt
Projektowanie systemów logistycznych
Usługi doradcze i projektowe

Oferujemy usługi doradcze i projektowe ściśle skoncentrowane na logistyce przepływu materiałowego.

Kształtujemy procesy logistyki magazynowej, aby zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnych środków pracy i płynny przepływ fizycznego strumienia towarów.

Naszą ofertę kierujemy do firm, które planują lub realizują projekty związane z budową nowego magazynu lub z modernizacją infrastruktury i organizacji pracy obiektu już istniejącego.

Naszą ofertę kierujemy do firm, które planują lub realizują projekty związane z budową nowego magazynu lub z modernizacją infrastruktury i organizacji pracy obiektu już istniejącego.

Logifact-Systems świadczy kompleksowe usługi począwszy od audytu logistycznego, doradztwo logistyczne, projektowanie logistyczne a skończywszy na wdrożeniu profesjonalnego systemu zarządzania magazynem klasy WMS, dla którego dobrą podstawą (fundamentem) jest koncepcja funkcjonalno-przestrzenna magazynu.Oferta w zakresie usług doradczych i projektowych obejmuje:

 • Audyt logistyczny
 • Doradztwo logistyczne
 • Optymalizacja logistyki dla istniejących magazynów oraz hal produkcyjnych
 • Projektowanie logistyczne dla nowych projektowanych magazynów lub produkcyjnych

Audyt logistyczny magazynu

Wizja lokalna (wizyta robocza) w magazynie Klienta realizowana przez doświadczonego logistyka w celu określenia stanu faktycznego. Na bazie tej wizyty przygotowywany jest raport zaleceń z rekomendacjami / wskazaniami kierunków możliwych usprawnień krótkoterminowych (organizacyjnych) i długoterminowych (inwestycyjnych).

Doradztwo logistyczne

Specjalistyczne usługi doradcze od udzielania wsparcia w zakresie rozwiązywania bieżących problemów związanych z logistyką przepływu materiałów, aż po realizację dedykowanych usług konsultingowych oraz wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących logistyki magazynowej oraz produkcyjnej.
Zakres doradztwa obejmuje organizację i przebieg procesów logistycznych, elementy infrastruktury magazynowej, systemy zarządzania magazynem oraz dodatkową technologię wspomagającą pracę magazynu (systemy IT, automatyka magazynowa, radiowe terminale mobilne, technologia automatycznej identyfikacji, urządzenia wspomagające itd.)

Optymalizacja logistyki

 

Projekty logistyczne ukierunkowane na wzrost wydajności oraz usprawnienie procesów logistycznych istniejącego magazynu lub hali produkcyjnej.

 

Istotą optymalizacji logistyki jest maksymalne wykorzystanie zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo z jednoczesnym wdrożeniem rozwiązań organizacyjnych oraz technicznych zwiększających efektywność i wydajność dla wszystkich procesów logistycznych lub wybranych poszczególnych procesów.

Projektowanie logistyczne

Logistycy Logifact-Systems na podstawie analizy dotychczasowych procesów przepływu materiałowego, zapasów, organizacji pracy magazynu oraz zakładanych prognoz wzrostów opracowują koncepcje ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego nowego magazynu wraz z wrysowaniem bryły magazynu w dostępną działkę.

Zakres usług projektowych obejmuje:

 • Analizę procesów przepływu materiałowego, zapasów oraz organizacji pracy magazynu w wyniku, której (po uwzględnieniu prognoz wzrostu) opracowywane są:


  • Dane liczbowe opisujące docelowy system logistyczny i stanowiące podstawę przyszłych prac projektowych,
  • Schemat docelowego przepływu materiałów w magazynie,
  • Główne założenia dla przyszłej organizacji pracy w magazynie,

 • Opracowanie wariantowych koncepcji ukształtowania funkcjonalno–przestrzennego magazynu, która obejmuje zaprojektowanie m.in.:


  • bryły magazynu z wrysowaniem jej w dostępną działkę,
  • odpowiedniej ilości i wielkości niezbędnych stref magazynowych,
  • optymalnego systemu składowania dla poszczególnych stref,
  • właściwej ilości oraz typów środków transportu wewnętrznego,
  • prawidłowego doboru stanowisk pracy w każdej ze stref magazynowych,
  • inne,
 • Projekt systemu przepływu materiałowego, tzn.:


  • opis organizacji pracy i procesów zachodzących w każdej ze stref
  • magazynowych,
  • ostateczny dobór wyposażenia technicznego,
  • obliczenie maksymalnych wydajności dla poszczególnych stref,
  • określenie zasad organizacji pracy,

 • Przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na wykonawstwo magazynu, w tym m.in.:


  • opracowanie harmonogramu prac związanych z uruchomieniem nowego obiektu,
  • przygotowanie dokumentacji przetargowych na wykonawstwo i wyposażenie hali,
  • analiza i porównanie ofert,
  • współudział w pertraktacjach z potencjalnymi dostawcami,
  • doradztwo przy wyborze najlepszych ofert.

    

 

 

 

Przykładowe projekty

 

 

Case study

Projekt logistyczny i system WMS w centrum dystrybucyjnym właściciela Sieci Łazienek BLU

Wyświetleń: 309

 • W związku ze wzrostem sprzedaży zapadła decyzja o uruchomieniu nowego centrum dystrybucyjnego do obsługi logistycznej towarów spółki Refleks.

 • Postanowiono, że projekt logistyczny magazynu oraz wdrożenie systemu WMS zostanie dostarczone z jednej ręki przez Logifact-Systems.

 • System WMS musi sprostać nie tylko wymogom wynikającym wprost z prognoz i planów biznesowych klienta, ale także z branżowej specyfiki dystrybuowanych towarów.

 • Oprócz dystrybucji towarów własnych klienta WMS wspiera także świadczenie usług logistycznych.

Dowiedz się więcej

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane