System WMS System Zarządzania Magazynem

Informatyczny system magazynowy zaprojektowany z myślą o efektywnej i sprawnej pracy każdego magazynu. Jeden z najczęściej wdrażanych systemów
WMS w Polsce.

logifact® WMS
System Zarządzania Magazynem
 • jest jednym z najbardziej zaawansowanych  i najczęściej wybieranych informatycznych systemów zarządzania klasy WMS (Warehouse Management System) na polskim rynku,

  więcej mniej

  logifact® WMS to zaawansowany i stale rozwijany, nowoczesny system zarządzania magazynem zapewniający obsługę ogółu procesów logistycznych przebiegających w magazynach różnego typu: dystrybucyjnych i produkcyjnych, niskiego i wysokiego składowania, manualnych i zautomatyzowanych. Został już ponad 190-krotnie z powodzeniem wdrożony w magazynach w kraju i jest jednym z najczęściej wybieranych systemów WMS na rynku w Polsce.

 • zarządza magazynami różnego typu, o zróżnicowanym stopniu złożoności – zarówno o bardzo prostej, jak bardzo złożonej organizacji procesów logistycznych,

  więcej mniej

  Z powodzeniem, w efektywny sposób wspiera zarówno pracę małych magazynów z niewielką załogą jak i największe na polskim rynku i najbardziej dynamiczne pod względem przepływów centra dystrybucyjne. Jest systemem elastycznym, pozwalającym na dobór najbardziej odpowiedniej strategii zarządzania do konkretnych potrzeb magazynu lub na zastosowanie w jednym magazynie kilku strategii jednocześnie. Dzięki temu jest dzisiaj wdrażany i eksploatowany w firmach o bardzo zróżnicowanych oczekiwaniach i potrzebach.

 • znajduje zastosowanie zarówno w magazynach manualnych jak i o dużym stopniu automatyzacji, 

  więcej mniej

  System WMS dzięki swojej elastyczności, daje się łatwo dopasować do specyficznych potrzeb automatyki magazynowej, a także zintegrować w całościowo pojmowany system zarządzania magazynem.

   

  Zrealizowaliśmy liczne projekty wdrożenia systemu WMS, współpracując w tym zakresie z wieloma dostawcami systemów automatycznych. Projekty te obejmowały integracje z instalacjami automatycznymi, m.in. takimi jak: automaty do kompletacji, magazyny automatyczne, wózki systemowe, regały windowe, sortery, automatyczne instalacje transportowe (przenośniki, układnice, suwnice), urządzenia pomiarowe, wagi, aplikatory etykiet etc.

 • jest wdrażany w firmach z większości branż, jest dostępny w wersji standardowej lub może zostać dopasowany do specyficznych potrzeb klienta,

  więcej mniej

  Nasz system z powodzeniem obsługuje zarówno magazyny dystrybucyjne, produkcyjne jak i e-commerce należące do firm z różnych branż, takich jak m.in. branża farmaceutyczna, kosmetyczna, spożywcza, chłodnicza, elektroniczna i elektrotechniczna, chemiczna, papiernicza, tekstylna, meblarska i wyrobów drzewnych, części zamiennych, artykułów biurowych, budowlana, wyposażenia wnętrz itp., ale także branża operatorów logistycznych świadczących usługi outsourcingowe, zarówno w zakresie obsługi kluczowych procesów logistycznych, jak i zaawansowanych usług dodatkowych, głównie na potrzeby klientów z sektora FMCG. 

   

  W swojej standardowej wersji system WMS obsługuje wszystkie kluczowe (dla przedsiębiorstw z większości branż) procesy magazynowe, takie jak: przyjęcie dostaw do magazynu wraz z kontrolą towarów i formowaniem jednostek magazynowych oraz ich wprowadzaniem do różnorodnych stref składowania, procesy wyjścia obejmujące m.in. planowanie zleceń wydania, różne metody  kompletacji, wspomaganie spedycji, kontrolę wyjściową, szeroko rozumiane przygotowanie towarów do wysyłki (pakowanie, etykietowanie, komasacja jednostek wysyłkowych, etc.) załadunek, a także pozostałe procesy logistyczne, jak: inwentaryzacja, obsługa zwrotów, przesunięcia wewnątrzmagazynowe, cross-docking, etc. 

   

  Oprogramowanie magazynowe w wersji standardowej obejmuje również sterowanie ruchem wózków widłowych. W rozbudowanej wersji standardu system magazynowy posiada także szereg modułów i funkcji dodatkowych, takich jak:, funkcje dedykowane dla operatorów logistycznych (usługi 3PL) oraz dla firm działających w modelu e-commerce z uwzględnieniem interfejsów z firmami kurierskimi, moduły wspomagające obsługę automatyki magazynowej, moduły zarządzające przepływem towarów  w produkcji (zaopatrzenie i odbiory z produkcji, transporty i buforowanie między produkcyjne), konfekcjonowanie i VAS, alerty (early warnings), obsługa sytuacji awaryjnych, moduł www (do komunikacji z kontrahentami magazynu). Dla wyżej wymienionych modułów i funkcji zachodzi na ogół konieczność dodatkowych, bardziej szczegółowych uzgodnień z Klientem.

   

  W przypadku logifact® WMS zawsze istnieje możliwość przygotowania dedykowanego oprogramowania magazynowanego, które będzie dopasowane do specyficznych potrzeb konkretnego magazynu. Dzięki rozbudowanym interfejsom wymiany danych nasz system magazynowy może współpracować z wieloma systemami klasy ERP. Interfejsy te, od strony systemu WMS, w znacznym stopniu zostały ustandaryzowane, ale na życzenie Klienta mogą zostać dopasowane do jego specyficznych wymagań. Interfejsy pomiędzy systemem WMS a systemem sterowania automatyką magazynową zależą każdorazowo od dostawcy automatyki. Jednakże bogate doświadczenie, wypływające ze zrealizowanych interfejsów z wieloma instalacjami automatycznymi, daje gwarancję właściwej integracji naszego systemu WMS z automatyką magazynową.

 • jest stale doskonalony i rozwijany w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe oraz oczekiwania klientów,

  więcej mniej

  W chwili obecnej wdrażamy w magazynach szóstą generację naszego oprogramowania magazynowego. Kierunki rozwoju systemu logifact® WMS determinowane są przez ewoluujące realia rynkowe oraz wynikające stąd oczekiwania klientów. Pod wpływem pojawiających się nowych potrzeb, ale także wobec rozwoju i dostępności nowych technologii, zmianom ulega organizacja pracy magazynu, jego możliwości, sposób i skala działania. Dlatego nie tylko dbamy o to, aby przeznaczony do zarządzania pracą magazynu system WMS w obliczu tych przemian był aktualny w stosunku do pojawiających się innowacji technologicznych, ale także aktywnie kreujemy i implementujemy w naszym systemie nowe rozwiązania organizacyjne.

Skontaktuj się z Naszym Działem Handlowym

System logifact® WMS – dowiedz się więcej

Dobór wersji systemu WMS

System logifact® WMS wdrażany jest w magazynach o bardzo zróżnicowanych wymaganiach i oczekiwaniach. Od magazynów mniejszych, z niedużą obsadą pracowniczą i o umiarkowanym natężeniu strumieni materiałowych, po największe w Polsce i najbardziej dynamiczne pod względem przepływów centra dystrybucyjne.

 

Jedną z kluczowych decyzji przed zakupem i wdrożeniem magazynowego systemu informatycznego jest taki dobór wersji systemu, aby była ona wyposażona w odpowiednie funkcje ukierunkowane na prawidłowo rozpoznane, konkretne potrzeby zarządzania magazynem.

 

System logifact® WMS oferuje rozbudowane możliwości konfigurowania  różnych sposobów obsługi procesów magazynowych (strategie magazynowe) oraz dodatkowo możliwość elastycznej rozbudowy o nowe funkcjonalności, pod kątem indywidualnych, specyficznych potrzeb konkretnego magazynu. Dzięki temu zarządzanie magazynem w oparciu o nasz system informatyczny może zostać w odpowiedni sposób zracjonalizowane i zoptymalizowane.

 

 

Strategie zarządzania magazynem

 

System logifact® WMS zapewnia możliwość zarządzania różnorodnymi procesami magazynowymi przy wykorzystaniu następujących strategii zarządzania:

 

 • NAKAZOWA strategia zarządzania magazynem – system WMS planuje zadania i wydaje dyspozycje operatorom (wskazuje konkretne miejsca  pobrania, odłożenia, numery jednostek etc.),
 • DECYZYJNA strategia zarządzania magazynem – system WMS wspiera operatora w podejmowaniu właściwych decyzji, pozostawiając mu  jednocześnie określony zakres uprawnień decyzyjnych,
 • REJESTRACYJNA strategia zarządzania magazynem – system WMS rejestruje operacje wykonywane w sposób autonomiczny przez operatora

 

 

Czynniki doboru strategii zarządzania magazynem

 

Na dobór optymalnej dla magazynu strategii zarządzania wpływ mają takie czynniki, jak:

 

 • kontrola i monitorowanie procesów magazynowych,
 • złożoność procesów magazynowych,
 • dynamika i wielkość strumienia przepływu materiałów,
 • poziom organizacyjny magazynu,
 • wielkość zatrudnienia (liczba pracowników operacyjnych pracujących w magazynie na jednej zmianie),
 • zwymiarowanie produktów (wymiary, waga, cechy, etc.),
 • zakres uprawnień decyzyjnych pracowników magazynowych.

 

Fizyczna architektura systemu WMS jest następująca:

 • Serwer bazodanowy (SQL)
 • Serwer raportowy (opcjonalny, na potrzeby danych do raportów historycznych)

 

Sprzętowa realizacja powyższej architektury fizycznej zależy głównie od:

 • Maksymalnych dziennych przepływów
 • Ilości indeksów (SKU) i lokacji magazynowych
 • Wielkości gromadzonych danych archiwalnych
 • Sposobu zapewnienia wymaganej dostępności serwerów (np. zapasowe serwery fizyczne, wirtualizacja itp.)

 

W przypadku, gdy powyższe warunki na to zezwalają serwery logiczne można ze sobą łączyć, co redukuje zapotrzebowanie na zasoby sprzętowe.

 

 

Platforma systemowa wymagana dla serwerów:

 • System operacyjny: Windows 2016 – 2019 Server Standard x64 lub wyższy wraz ze wszystkimi aktualizacjami, wersja 64 bitowa (w przypadku tworzenia clustra wymagana jest edycja Enterprise)
 • Licencje dostępowe dla systemu operacyjnego: MS Windows 2016 – 2019 STD CAL
 • System bazodanowy: MS SQL 2014 – 2019 Server Standard Edition x64 lub MS SQL-Server StdCore 2014 – 2019 OLP CoreLic OPEN
 • Licencje dostępowe dla systemu bazodanowego: SQL CAL w przypadku MS SQL-Server 2014 – 2019 STD. W przypadku posiadania MS SQL-Server StdCore 2014 – 2019 OLP CoreLic licencje dostępowe SQL CAL nie są wymagane

 

Platforma systemowa wymagana dla terminali PC:

 • System operacyjny dla terminali PC: MS-Windows 10

 

Platforma systemowa wymagana dla ręcznych terminali radiowych:

 • min. Windows CE 6.0 lub nowszy wraz ze wszystkimi aktualizacjami, Windows WEHH 6.5 lub Android min. 6.0 lub nowszy
 • Microsoft Compact Framework 2.0 oraz 3.5 (wymagany jedynie dla terminali z systemami Windows CE lub Windows WEHH)

 

Platforma systemowa wymagana dla wózkowych terminali radiowych:

min. Windows 10 wraz ze wszystkimi aktualizacjami lub Windows Embedded 10

 • .NET Framework 3.5 oraz 4.0

Dokładne wymagania techniczne dla ręcznych i wózkowych terminali radiowych zostaną udostępnione w razie wystąpienia takiej potrzeby.

Gwarancja systemu WMS

Produkcyjne uruchomienie systemu WMS do pełnej eksploatacji nie oznacza zakończenia współpracy. Naszym celem jest nie tylko dostarczenie i wdrożenie profesjonalnego systemu klasy WMS (Warehouse Management System), który rozwiąże problemy biznesowe naszych klientów, ale również zapewniamy wsparcie i opiekę powdrożeniową przez cały okres eksploatacji systemu.

 

Dlatego automatycznie w pierwszym kroku po uruchomieniu produkcyjnym systemu logifact® WMS, nasi Klienci standardowo otrzymują roczną gwarancję na bezpłatną naprawdę incydentów spowodowanych błędami oprogramowania magazynowego.

 

Dzięki zaawansowanemu internetowemu systemowi zgłoszeń, nasi Klienci mają możliwość rejestrowania incydentów przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Zgłoszenia takie można na bieżąco śledzić w celu weryfikacji postępu prac.

 

 

Obsługa serwisowa systemu WMS

Po zakończeniu wdrożenia systemu logifact® WMS nasi Klienci mogą liczyć na profesjonalną obsługę serwisową.

 

Zapewniamy szeroki zakres usług – od czynności utrzymaniowych, skoncentrowanych na zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilności systemu WMS oraz utrzymaniu ciągłości pracy magazynu, aż po modyfikowanie i rozbudowę oprogramowania magazynowego w zgodzie z bieżącymi potrzebami Klienta, wynikającym z rozwoju jego logistyki.

 

Nasz system serwisowy opiera się na wypracowanych i ustandaryzowanych procedurach serwisowych, zapewniających wysoki poziom jakości obsługi przy zachowaniu korzystnego stosunku ceny do jakości, co jest szczególnie doceniane przez Klientów ceniących sobie skrócone do minimum czasy oczekiwania na naprawy oraz komfortowe ramowe zasady współpracy przy rozwijaniu funkcjonalności systemu WMS w magazynie.

 

W ramach obsługi serwisowej zapewniamy dostępność wykwalifikowanych programistów – specjalistów ds. systemu logifact® WMS. Świadcząc usługi rozwojowe ściśle dopasowujemy wykonywane modyfikacje oprogramowania magazynowego do potrzeb naszych Klientów w oparciu o ich wytyczne. Dysponujemy także fachową kadrą konsultantów ds. logistyki, ściśle wyspecjalizowanych w zakresie logistyki magazynu, wykonujących na rzecz naszych Klientów usługi doradcze i projektowe.

 

Parametry opieki serwisowej dobierane są indywidualnie pod kątem wymogów magazynu i specyfiki konkretnego projektu wdrożeniowego, a obsługiwane modele serwisowe pokrywają oczekiwania klientów w najszerszym zakresie – od zabezpieczenia niezbędnego wsparcia skoncentrowanego na codziennej eksploatacji systemu zarządzania magazynem WMS przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu SLA, po udostępnienie szerokiego wachlarza dedykowanych usług programistycznych i projektowych świadczonych na preferencyjnych warunkach.

 

Na potrzeby Klientów o najwyższych wymaganiach w stosunku do oprogramowania magazynowego zapewniamy indywidualne warunki obsługi serwisowej.

 

 

Zalety systemu WMS z punktu widzenia kadry zarządzającej

 • Redukcja kosztów utrzymania magazynu wynikająca z ograniczenia liczby personelu magazynowego oraz wyposażenia technicznego (na ogół 10% – 30%). Redukcja personelu i wyposażenia technicznego jest możliwa dzięki wzrostowi wydajności pracy osiąganemu głównie dzięki:
  • lepszej organizacji pracy,
  • bardziej optymalnemu wykorzystaniu wyposażenia technicznego (np. środków transportu magazynowego),
  • skróceniu czasów przebiegu operacji magazynowych,
  • zmniejszeniu nakładów pracy na wykonywanie wielu czasochłonnych operacji magazynowych oraz na zbieranie i obróbkę danych,

 

 • Redukcja kosztów wdrożenia nowych pracowników magazynowych – skrócenie czasu szkolenia nowych pracowników nawet do kilku godzin

 

 • Redukcja kosztów obsługi błędów magazynowych oraz reklamacji

 

 • Możliwość ograniczenia kosztów pozyskania i wdrożenia systemu logifact® WMS poprzez wybór jego wersji standardowej w konfiguracji ograniczonej do aktualnych potrzeb.Standardowa wersja systemu WMS w żaden sposób nie ogranicza jego dalszego rozwoju i przystosowania go obsługi kompleksowych i zaawansowanych procesów magazynowych

 

 • Na ogół krótki okres zwrotu z inwestycji (18 – 24 miesiące)

 

 • Zwiększenie konkurencyjności poprzez poprawę jakości obsługi klienta – bez błędu, na miejsce, na czas

 

 • Pełna integracja magazynu w łańcuchu dostaw
  Zintegrowanie (poprzez wyspecjalizowane interfejsy) operacyjnej działalności magazynu z innymi obszarami biznesowymi zarządzanymi przez takie systemy jak: ERP, platformy e-commerce, systemy sterowania produkcją, systemy kurierów/przewoźników, itp.

 

 • Autonomiczność systemu logifact® WMS w stosunku do innych systemów zarządzania takich jak: ERP, sterowanie produkcją, planowanie, itp.
  • W przypadku całkowitej zmiany lub modyfikacji systemu z otoczenia WMS ewentualnemu dopasowaniu podlega jedynie interfejs pomiędzy nowym lub zmodyfikowanym system a systemem logifact® WMS. Praca magazynu pozostaje niezakłócona a zmiany otoczenia pozostają „niewidoczne” dla magazynu
  • Podobnie, modyfikacje w systemie WMS nie rzutują na prawidłową pracę systemów z jego otoczenia

 

 • System logifact® WMS zapewnia sprawne i niezawodne zarządzanie magazynami dystrybucyjnymi, produkcyjnymi oraz e-commerce

 

 • System logifact® WMS spełnia wymogi stawiane przez dostawców usług logistycznych.
  Umożliwia obsługę i rozliczanie wielu kontrahentów wykorzystujących wspólne zasoby magazynowe (ludzie, sprzęt, kubatura)

 

 • System logifact® WMS gwarantuje zintegrowanie automatyki magazynowej (przenośniki, sortery, etc.) oraz systemów zaawansowanej kompletacji (pick-to-light, pick-to-voice, etc.) w jeden spójny system zarządzania magazynem. Systemy ERP nie są w stanie w efektywny sposób sprostać zadaniom integracji i zarządzania jakie stawia przed nimi automatyka magazynowa

 

 • Zawsze aktualne dane operacyjne charakteryzujące pracę magazynu, zagregowane na potrzeby kadry zarządzającej (np. realizacja dziennych planów, wydajności, wybrane KPI, etc.)

 

 • Analizy logistyczne przygotowane dla kadry zarządczej
  Analizy wykonywane na podstawie niezawodnych danych historycznych automatycznie zbieranych przez system logifact® WMS z zarządzanych przez niego procesów magazynowych

 

 

Zalety systemu WMS z punktu widzenia kadry kierowniczej

 • Duża elastyczność oferowanego systemu logifact® WMS
  • Bardzo duży zakres standardowych procesów magazynowych obsługiwanych przez system. Zastosowanie rozwiązań standardowych znacznie przyspiesza proces wdrożenia systemu i do minimum skraca czas osiągnięcia jego pełnej stabilności
  • Duża możliwość samodzielnej konfiguracji systemu WMS przez użytkownika. W wielu przypadkach modyfikacja struktury fizycznej i/lub funkcjonalnej magazynu nie wymaga udziału Logifact-Systems
  • Możliwość dopasowania systemu do indywidualnych wymagań Klienta poprzez rozszerzenia programowe systemu logifact® WMS

 

 • System logifact® WMS w istotny sposób wspiera tworzenie zadań pracy i ich automatyczny przydział do właściwych pracowników magazynowych

 

 • Ciągły nadzór, w czasie rzeczywistym, nad procesami magazynowymi oraz personelem magazynowym
  Pełna informacja on-line: o stanie w jakim znajduje się dany proces magazynowy, o postępie jego realizacji, o zaangażowanych pracownikach oraz o towarach i jednostkach magazynowych obsługiwanych w danym procesie.Powyższe informacje podane w ergonomiczny sposób na „maskach” systemu logifact® WMS pozwalają na szybką i prawidłową ocenę sytuacji w magazynie i podjęcie właściwych działań przez personel kierowniczy.

 

 • Ciągły nadzór nad stanami magazynowymi zapewniający aktualne i rzeczywiste dane o wielkościach i rozmieszczeniu zapasów w magazynie
  • Odwzorowanie, w czasie rzeczywistym, zapasu na poziomie: indeksu z uwzględnieniem cech towaru (seria, data ważności, etc.), jednostki magazynowej, strefy oraz lokacji magazynowej.
  • Rejestracja, w czasie rzeczywistym, wszystkich zmian stanów magazynowych oraz powstających braków i nadwyżek.
  • Pełna historia dokumentów magazynowych PZ, WZ, PW, RW oraz pozostałych ruchów magazynowych.
  • Osiągnięcie blisko 100%-towej zgodności stanu rzeczywistego ze stanem systemowym – ciągłe badanie zgodności i spójności stanów pomiędzy warstwą dokumentową a wartościami zapisanymi w bazie danych.
  • Zabezpieczenia na poziomie jądra systemu – blokada przed możliwością modyfikacji stanów bez referencyjnego dokumentu magazynowego.

 

 • Rozbudowany moduł inwentaryzacji zapewniający inwentaryzację ciągłą i cząstkową a także pozwalający na prowadzenie czynności inwentaryzacyjnych podczas pracy magazynu

 

 • Istotne wsparcie zadań spedycyjnych magazynu
  Planowanie transportów zewnętrznych grupujących określone zlecenia wysyłkowe. Tworzenie i zarządzanie trasami dla transportów zewnętrznych. System zarządza pracą magazynu zgodnie z przyjętym harmonogramem wysyłek.

 

 • Obsługa usług dodatkowych
  VAS (Value Added Services), co-packing, tworzenie zestawów.

 

 • Obsługa procesów przepływu towarów w produkcji
  Kompletacja i wydanie z magazynu na potrzeby produkcji, zasilanie gniazd/linii produkcyjnych, rejestracja produkcji, odbiór wyrobów z gniazd/linii produkcyjnych i wprowadzanie ich do magazynu, przesunięcia pomiędzy gniazdami/liniami produkcyjnymi, etc.

 

 • Platforma WWW do obsługi kontrahentów
  Z systemem logifact® WMS zintegrowane jest narzędzie, w postaci platformy WWW, przeznaczone do bezpośredniej z nim komunikacji kontrahentów magazynu.Za pomocą strony WWW kontrahenci mogą m.in. awizować dostawy, przesyłać polecenia wydania, nadzorować swoje stany magazynowe oraz mają dostęp do danych historycznych.

 

 

 • Rozbudowany system alertów do wczesnego powiadamiania kierownictwa o pojawiających się (lub narastających) zagrożeniach w funkcjonowaniu magazynu.

 

 • Uniezależnienie się w dużym stopniu od rotacji pracowników magazynowych oraz możliwość łatwego wykorzystania pracowników sezonowych
  • Krótki czas szkolenia pracowników magazynowych (nawet do kilku godzin).
  • Praca przy użyciu ręcznych terminali radiowych polega na wykonywaniu prostych czynności wskazywanych pracownikowi na terminalu.
  • Możliwość wyświetlania na terminalu komunikatów/poleceń w różnych językach.
  • Nie ma konieczności znajomości specyfiki pracy, towarów ani ich miejsc składowania.

 

 • Bardzo znaczna lub całkowita redukcja magazynowej dokumentacji papierowej
  System logifact® WMS, pozwala na bardzo znaczącą redukcję tradycyjnej dokumentacji papierowej związanej z funkcjonowaniem magazynu. Jednocześnie zapewnia uzyskiwanie w sposób ciągły informacji o procesach i stanach magazynowych. Wszelka dokumentacja taka jak: awiza dostawy, listy towarowe, stany magazynowe – jest dostępna natychmiast i przechowywana jest w formie elektronicznej.

 

 • Automatyczne zbieranie wiarygodnych danych o przebiegu procesów i pracy personelu magazynowego
  Podczas realizacji operacji magazynowych system logifact® WMS automatycznie zbiera wszystkie niezbędne dane potrzebne do generowania raportów będących podstawą późniejszych analiz logistycznych.Zebrane dane archiwizowane są w otwartej dla użytkownika bazie raportowej.

 

 • Otwarta dla użytkowników baza raportowa – samodzielne kreowanie raportów
  System logifact® WMS posiada otwartą dla użytkowników bazę raportową w której odkładana jest pełna historia stanów, przebiegu procesów magazynowych oraz aktywności personelu magazynowego.Baza raportowa jest szczegółowo udokumentowana i po prostym przeszkoleniu użytkownicy systemu mogą samodzielnie tworzyć potrzebne raporty.

 

 • Raporty standardowe i dedykowane
  System logifact® WMS wyposażony jest w zbiór kilkunastu raportów standardowych (bazujących na bogatych doświadczeniach w charakterze dostawcy WMS) gotowych do natychmiastowego użycia. Poza tym istnieje możliwość zlecenia wykonania uzgodnionych raportów dedykowanych lub samodzielne ich wykonanie przez użytkownika z wykorzystaniem otwartej bazy raportowej.

 

 • Ciągła optymalizacja organizacji pracy i przebiegu procesów magazynowych
  System logifact® WMS, poprzez zbiór szczegółowych raportów, dostarcza niezbędnej wiedzy do ciągłej analizy produktywności zasobów magazynowych (ludzi, sprzętu, kubatury) oraz do lokalizowania „wąskich gardeł” i ograniczeń wpływających na efektywność operacji magazynowych. Tym samym stanowi podstawę do optymalizacji organizacji pracy i przebiegu procesów magazynowych.

 

 • Obiektywna ocena pracowników magazynowych
  System logifact® WMS zapewnia uzyskanie szczegółowych danych pozwalających na obiektywną ocenę pracowników magazynowych pod względem wydajności i bezbłędności ich pracy.Możliwość obiektywnej oceny pracowników otwiera z kolei drogę do wprowadzenia doskonalszych i bardziej motywujących systemów wynagradzania.

 

 • Ocena wykorzystania zasobów technicznych
  Bazując na szczegółowych danych zbieranych przez system logifact® WMS możliwa jest ocena wykorzystania takich zasobów jak wózki czy elementy automatyki magazynowej.

 

 

Zalety systemu WMS na poziomie operacyjnym

 • Pracownicy magazynowi prowadzeni są przez system logifact® WMS w prosty i zrozumiały sposób „od czynności do czynności” a prawidłowe wykonywanie poszczególnych zadań kontrolowane jest poprzez skanowanie
 • Poprzez bezpośrednie kierowanie pracą personelu magazynowego system logifact® WMS, zapewnia pracę zgodną z obowiązującymi procedurami oraz ogranicza w znacznym stopniu zachowania nieformalne.
 • Ergonomiczność oprogramowania magazynowego na radiowych terminalach mobilnych oraz na stanowiskach dyspozytorskich podnosi komfort pracy i ułatwia wykonywanie zadań, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie liczby pomyłek „u źródła”
 • System logifact® WMS pozwala na łatwe wprowadzanie i odczytywanie danych zarówno na radiowych terminalach mobilnych jak i na stacjonarnych stanowiskach dyspozytorskich.
 • Praca z kodami kreskowymi w oparciu o bezprzewodową transmisję danych ułatwia właściwą identyfikację towarów, jednostek i lokacji magazynowych, poprawia jakość obsługi procesów magazynowych oraz podnosi znacząco wydajność pracy.

 

 

Metodyka wdrażania systemu WMS

 • Informatyczny system zarządzania magazynem logifact® WMS (Warehouse Management System) jest systemem ściśle dopasowanym do specyfiki konkretnego magazynu a celem jego wdrożenia jest osiągnięcie konkretnych, wyznaczonych na starcie celów. Dlatego wdrożenie realizują, posługując się sprawdzoną autorską metodyką wdrożeniową, wykwalifikowani konsultanci ds. systemu logifact® WMS – specjaliści w zakresie logistyki i programowania.
 • Do każdego projektu wdrożenia naszego programu magazynowego podchodzimy indywidualnie, angażując wypracowane, autorskie procedury wdrożeniowe opisujące krok po kroku proces przygotowania i wprowadzenie systemu WMS w magazynie. Dzięki temu naszym Klientom możemy zapewnić skrócenie okresu wdrożenia do niezbędnego minimum przy jednoczesnym płynnym przejściu na systemowe zarządzanie magazynem oraz pełną kontrolą kierunku / prawidłowości prac.
 • Naszą autorską metodykę wdrożeniową wypracowaliśmy w oparciu o własne doświadczenia we wdrażaniu systemów informatycznych typu WMS zgromadzone przez okres blisko 20 lat aktywnej praktyki na tym polu. Metodyka ta bazuje na światowych standardach zarządzania projektami oraz na własnych wieloletnich praktycznych doświadczeniach dostawcy WMS.
 • Na dzień dzisiejszy dostarczyliśmy i wprowadziliśmy system logifact® WMS w ponad 140 magazynach oraz centrach dystrybucyjnych, przykłady których prezentuje lista naszych Klientów.
 • Kierujemy się zasadą, że nadrzędnym celem przedsięwzięcia związanego z wdrożeniem systemu zarządzania w magazynie jest nie tylko poprawne pod względem formalnym uruchomienie systemu informatycznego typu WMS, ale przede wszystkim osiągnięcie określonej sprawności przedsiębiorstwa w obszarze logistyki. Wymaga to prawidłowej organizacji logistycznej, dlatego w naszej ofercie szczególny nacisk kładziemy na etap, w którym wykonywany jest audyt logistyczny lub analiza logistyczna oraz projekt logistyczny, na jakim opierać się będzie przyszły system zarządzania.
 • Zdajemy sobie także sprawę, że wprowadzenie systemu WMS w magazynie może stanowić niejednokrotnie jakościową zmianę w sposobie pracy magazynu i tym samym – dodatkowe wyzwanie dla pracowników przyzwyczajonych do dotychczasowych metod. Dlatego w ofercie naszej firmy dużą wagę przywiązujemy do szkoleń, dbając o to, aby ich ilość, zakres, sposób i czas przeprowadzania prowadziły w efekcie do świadomej, kompetentnej i efektywnej eksploatacji wdrożonego systemu logistycznego.
 • W trakcie wdrożenia dbamy o właściwe przygotowanie do pracy z systemem logifact® WMS zarówno pracowników magazynowych, jak również osób odpowiedzialnych za zarządzanie magazynem jak i za informatyczne administrowanie systemem zarządzania.

 

Przykładowe maski systemu logifact®  WMS

System WMS i automatyka magazynowa w Centrum Dystrybucyjnym Merkury S.A

  Logifact Systems z sukcesem dostarczył i wdrożył system zarządzania magazynem logifact® WMS oraz system logifact® MFC do sterowania autom… Więcej

Case study

System WMS w nowym magazynie automatycznym firmy Neuca

Wyświetleń: 2550

wdrożenie systemu WMS w firmie Neuca w Toruniu
zarządzanie magazynem
nowoczesne zarządzanie magazynem
 • W nowym magazynie centralnym firmy Neuca w Toruniu uruchomiony został informatyczny system zarządzania magazynem logifact® WMS

 • Wdrożony system WMS spełnia wysokie normy wydajnościowe i niezawodnościowe, co pozwala obsługiwać bardzo duże przepływy towarowe z uwzględnieniem potrzeb  charakteryzujących branżę farmaceutyczną

 • WMS spełnia ponadto rygorystyczne wymagania związane z obrotem lekami, co potwierdza pomyślnie przeprowadzony proces walidacji systemu.

Dowiedz się więcej

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane