System WMS - system zarządzania magazynem

logifact® WMS System WMS - zarządzanie magazynem

Magazynowy system informatyczny przeznaczony do sterowania przepływami magazynowanych towarów i koordynowania prac magazynowych oraz zapewniający wsparcie dla właściwej organizacji logistycznej przedsiębiorstwa.

System logifact® WMS (Warehouse Management System) – system zarządzania magazynem

  • jest jednym z najbardziej zaawansowanych i najczęściej wybieranych informatycznych systemów zarządzania klasy WMS (Warehouse Management System) na rynku w Polsce >>>
  • zarządza magazynami różnego typu, o zróżnicowanym stopniu złożoności – zarówno o bardzo prostej, jak i bardzo złożonej organizacji procesów logistycznych >>>
  • znajduje zastosowanie zarówno w magazynach manualnych jak i o dużym stopniu automatyzacji >>>
  • jest wdrażany w firmach z większości branż, jest dostępny w wersji standardowej lub może zostać dopasowany do specyficznych potrzeb klienta >>>
  • jest stale doskonalony i rozwijany w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe oraz oczekiwania klientów >>>

CASESTUDY

System WMS w magazynie firmy Kontri

  • W związku z dynamicznym rozwojem firma Kontri podjęła szereg kroków mających na celu usprawnienie funkcjonowania logistyki
  • Postanowiono, że w nowo wybudowanym magazynie wdrożony zostanie profesjonalny system klasy WMS, który zastąpi dotychczas stosowany system ERP
  • Na wybór Logifact-Systems jako dostawcy WMS wpływ miał nie tylko uznany na rynku w Polsce system WMS ale także szerokie kompetencje w projektowaniu rozwiązań logistycznych dla magazynów
  • Zastosowano magazynowy system informatyczny WMS w wersji przeznaczonej do obsługi magazynów e-commerce oraz wyposażonej w funkcje dopasowane do specyficznych potrzeb logistyki firmy Kontri

Lider kanału e-commerce w swojej branży, firma Kontri, wobec rosnących wolumenów sprzedaży, poszerzania aktywności o nowe dziedziny i ciągłego powiększania portfolio oferowanych produktów oraz z uwagi, że dotychczas stosowany w zarządzaniu magazynem system ERP nie zaspokajał pojawiających się nowych potrzeb logistyki, podjęła decyzję o wdrożeniu profesjonalnego systemu WMS w nowym magazynie.

Ważnym kryterium wyboru dostawcy systemu klasy WMS był nie tylko uznany i jeden z najczęściej wybieranych na polskim rynku magazynowy system informatyczny WMS oraz bogata praktyka wdrożeniowa, ale przede wszystkim wysokie kompetencje w dziedzinie projektów logistycznych dla magazynów.

W oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb oraz rozmowy z klientem postanowiono, że nowy system magazynowy w wersji przeznaczonej dla magazynów e-commerce, zostanie dopasowany do specyficznych potrzeb Kontri, ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których oczekiwano poprawy funkcjonowania logistyki w wyniku wdrożenia systemu WMS. Zadania, jakie powinien spełniać system WMS to m.in. efektywne wsparcie pracy magazynu z naciskiem na takie cele, jak przygotowywanie dużej ilości małych zamówień w bardzo krótkim czasie czy też elastyczność w dostosowaniu do obsługi poszerzanej oferty asortymentowej.