System WMS i automatyka magazynowa w Centrum Dystrybucyjnym Merkury S.A

22.06.2022
Agnieszka Chojak

 

Logifact Systems z sukcesem dostarczył i wdrożył system zarządzania magazynem logifact® WMS oraz system logifact® MFC do sterowania automatyką magazynową w Centrum Dystrybucyjnym firmy Merkury S.A. zlokalizowanym w Białymstoku.

Wdrożony profesjonalny system WMS usprawnił zarządzanie magazynem automatycznym i manualnym, skoordynował całą obsługę gospodarki magazynowej oraz pozwolił na sprawne zarządzanie realizacją zamówień dla bardzo rozbudowanej bazy różnorodnych klientów, zarówno małych sklepów jak i dużych sieci handlowych wraz z poprawą jakości i liczby realizowanych zadań magazynowych.

Przygotowany i wdrożony system logifact® MFC umożliwił sterowanie urządzeniami automatyki magazynowej oraz efektywne zarządzanie pracą tych urządzeń.

 

Firma Merkury S.A. postanowiła usprawnić zarządzanie i zapewnić jak najwyższą wydajność w swoim zautomatyzowanym Centrum Dystrybucyjnym zlokalizowanych w Białymstoku. W tym celu nawiązała współpracę z Logifact-Systems, z którą podpisała umowę na wdrożenie profesjonalnego systemu klasy WMS oraz MFC.

 

Merkury S.A., to rodzinna białostocka firma, która jest dystrybutorem produktów z kategorii: zdrowa żywność, kosmetyki naturalne, produkty lecznicze OTC, produkty FMCG. Posiada 12 oddziałów regionalnych obsługujących klientów B2B w rynku tradycyjnym, zespół specjalistów do spraw kluczowych klientów obsługujący rynek farmaceutyczny i e-commerce.

 

Firma dysponuje nowoczesnymi narzędziami sprzedaży m.in. platformą B2B (eMerkury.com.pl), która służy do składania zamówień przez internet. Zawarta Umowa pomiędzy firmami w pierwszym kroku objęła opracowanie koncepcji systemu zarządzania magazynem oraz przygotowanie dokumentacji interfejsów dla potrzeb wymiany danych pomiędzy systemem WMS a otoczeniem informatycznym Zamawiającego. W skład tego otoczenia wszedł system ERP, systemy kurierów/przewoźników oraz system MFC do sterowania automatyką magazynową również przygotowany i dostarczony przez Logifact-Systems. 

 

Systemem logifact® WMS, dopasowanym do skomplikowanych niestandardowych wymagań klienta, objęte zostały wszystkie procesy logistyczne realizowane w magazynach, w tym m.in. w trzypoziomowej antresoli, strefie pracy wózków systemowych VNA, strefie przenośników rolkowych.
Największym wyzwaniem podczas prac wdrożeniowych, była duża niestandardowość wszystkich procesów, zarówno magazynowych jak i biznesowych np. minimalne daty ważności definiowane z dokładnością do odbiorcy, zestawy ze śledzeniem cech komponentów, przesunięcia na Outlet, podział magazynu i wysyłek na część spożywczą i farmaceutyczną, obsługa zagregowanych wysyłek w przypadku transportu własnego oraz równoczesne wdrażanie systemu WMS, MFC i ERP w przedsiębiorstwie.

 

Wdrożone oprogramowanie do zarządzania magazynem logifact® WMS oraz logifact® MFC do sterowania automatyką magazynową umożliwiają sprawne zarządzanie magazynami i koordynacją obsługi wszystkich procesów logistycznych.
Dzięki sprawnemu zarządzaniu, magazyny automatyczne jak i manualne pracują w sposób zoptymalizowany, efektywniejszy i bardziej wydajny z jednoczesną poprawą jakości zamówień realizowanych dla wielu różnorodnych klientów ze specyficznymi, często bardzo trudnymi wymaganiami. Proces wdrożenia odbył się przy dużym zaangażowaniu obu firm i ścisłej ich współpracy.