System kamer w magazynie

Systemy wizyjne Systemy kamer w magazynie

Systemy wizyjne w przeciągu ostatnich paru lat stały się najważniejszym elementem automatyzacji kontroli produkcji oraz procesów w logistyce magazynowej. Wysokie koszty pracy ludzi, duża ilość reklamacji klientów, potrzeba kontroli jakości pracy, konieczność sprawnego/bardzo szybkiego dotarcia/sprawdzenia jakości pracy w konkretnym momencie i czasie procesu powodują narastającą tendencję odchodzenia od kontroli wykonywanej przez personel i potrzebę automatyzacji tych procesów.

Systemy wizyjne stają się bezpośrednim narzędziem wspomagania produkcji oraz logistyki magazynowej, głównie na stanowiskach zrobotyzowanych w produkcji, stanowiskach kompletacji, pakowania itd. w magazynach.

Ta nowa branża, określana terminem machine vision, wyróżnia się najwyższym rocznym wzrostem obrotów (20 %). Przemysłowe systemy wizyjne to połączenie pobierania obrazów przez czujniki lub kamery i ich obróbki.

Firma Logifact-Systems wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczania tego typu innowacyjnych rozwiązań dla firm logistycznych i produkcyjnych oferuje opcję wykorzystania urządzeń oraz systemów wizyjnych zintegrowanych z systemem logifact® WMS.

Zakres integracji oraz sposób wymaga szczegółowych ustaleń na etapie rozmów handlowych a następnie podczas przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej systemu WMS, która jest pierwszym etapem prac wdrożeniowych.

Dobrą praktyką jest, aby dostawę i wdrożenie systemu WMS rozszerzonego o integrację z systemem wizyjnym, poprzedzić projektem logistycznym.

Firma Logifact-Systems oferuje również usługi doradcze oraz projektowe w zakresie logistyki przepływu materiałowego.

PRZYKŁADOWE ELEMENTY SYSTEMU WIZYJNEGO

  • System do dokumentacji video procesu kompletacji.System służy do gromadzenia filmów wideo o wysokiej rozdzielczości zarejestrowanych podczas procesu pakowania towarów do nośników logistycznych.
  • System rejestracji zdjęć palet w wysokiej rozdzielczości.Korzyści to spełnienie wymogów prawa przewozowego, weryfikacja poprawności ułożenia towarów na palecie, minimalizacja błędów kompletacji, redukcja ilości i czasu rozpatrzenia reklamacji.
  • System prezentowania danych on-line w magazynach.Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu możliwe jest przekierowanie poszczególnych zespołów magazynowych na odcinki wymagające natychmiastowej reakcji. Zarządzanie dostępnym czasem, uzależnionym od obciążenia zleceniami magazynowymi jest zdecydowanie bardziej efektywne, a przede wszystkim realizowane na bieżąco bez ingerencji manualnej.Korzyści to wzrost efektywności pracy, wyeliminowanie opóźnień na produkcji i magazynie.