Systemy wizyjne

Systemy wizyjne w przeciągu ostatnich paru lat stały się najważniejszym elementem automatyzacji kontroli produkcji oraz procesów w logistyce magazynowej

Systemy wizyjne
Systemy kamer w magazynie 

Systemy wizyjne stały się jednymz wazniejszych elementów automatyzacji kontroli produkcji oraz procesów w logistyce magazynowej.

Wysokie koszty pracy ludzi, duża ilość reklamacji klientów, potrzeba kontroli jakości pracy, konieczność sprawnego/bardzo szybkiego dotarcia/sprawdzenia jakości pracy w konkretnym momencie i czasie procesu powodują narastającą tendencję automatyzacji tych procesów.

Systemy wizyjne stają się bezpośrednim narzędziem wspomagania zarządzania produkcją oraz procesami magazynowymi, głównie na stanowiskach zrobotyzowanych w produkcji, stanowiskach kompletacji, pakowania itd. w magazynach.

Ta nowa branża, określana terminem machine vision, wyróżnia się najwyższym rocznym wzrostem obrotów. Przemysłowe systemy wizyjne to połączenie pobierania obrazów przez czujniki lub kamery i ich obróbki.

Firma Logifact-Systems wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczania tego typu innowacyjnych rozwiązań dla firm logistycznych i produkcyjnych oferuje opcję wykorzystania urządzeń oraz systemów wizyjnych zintegrowanych z systemem logifact® WMS.

Określenie zakresu i sposobu integracji pomiędzy systemem logifact® WMS a systemami wizyjnymi, wymaga szczegółowych ustaleń na etapie rozmów handlowych a następnie podczas przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej systemu WMS, która jest pierwszym etapem prac wdrożeniowych.

Dobrą praktyką jest, aby dostawę i wdrożenie systemu WMS rozszerzonego o integrację z systemem wizyjnym, poprzedzić projektem logistycznym. Firma Logifact-Systems oferuje również usługi doradcze oraz projektowe w zakresie logistyki przepływu materiałowego.

 

 

Przykładowe elementy systemu wizyjnego

  • System do dokumentacji video procesu kompletacji. System służy do gromadzenia filmów wideo o wysokiej rozdzielczości zarejestrowanych podczas procesu pakowania towarów do nośników logistycznych.
  • System rejestracji zdjęć palet w wysokiej rozdzielczości. Korzyści to spełnienie wymogów prawa przewozowego, weryfikacja poprawności ułożenia towarów na palecie, minimalizacja błędów kompletacji, redukcja ilości i czasu rozpatrzenia reklamacji.
  • Dostęp do wizji w czasie rzeczywistym umożliwia przekierowanie poszczególnych zespołów magazynowych na odcinki wymagające natychmiastowej reakcji. Zarządzanie dostępnym czasem, uzależnionym od obciążenia zleceniami magazynowymi jest zdecydowanie bardziej efektywne, a przede wszystkim realizowane na bieżąco bez ingerencji manualnej. Korzyści to wzrost efektywności pracy, wyeliminowanie opóźnień na produkcji i magazynie.

 

 

 

Przykładowe zdjęcia

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane