Systemy głosowe w magazynie

Systemy głosoweSystemy głosowe w magazynie

Centra dystrybucji oraz magazyny producentów coraz częściej sięgają do innowacyjnych rozwiązań informatycznych. Należą do nich technologie głosowe tzw. Pick by Voice, które umożliwiają pracownikom magazynowym komunikację z systemami IT bez użycia ekranu, klawiatury czy też czytnika kodów kreskowych, na zasadzie dwukierunkowej wymiany danych między systemem a operatorem poprzez komendy głosowe. Technologia głosowa pozwala na wykonywanie pracy z użyciem ludzkiej mowy, dzięki czemu pracownicy mają wolne obie ręce, co gwarantuje większą ergonomię pracy oraz dzięki swobodzie ruchów zwiększa bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań przez pracowników magazynowych.

Operatorzy otrzymują polecenia głosowe dotyczące produktu, ilości produktu oraz adresu lokalizacji, z której określony produkt ma zostać pobrany. Po wykonaniu polecenia operatorzy potwierdzają wykonaną pracę poprzez wypowiedzenie określonej ustalonej komendy głosowej.

Najczęściej systemy głosowe wykorzystywane są w procesie kompletacji zamówień. Dobrym przykładem zastosowania systemów głosowych są magazyny firm z branży spożywczej, które wymagają składowania towarów spożywczych w chłodni lub mroźni oraz magazyny producentów z branży meblarskiej. W mroźniach, gdzie temperatura waha się pomiędzy -5 a -25°C, pracownicy muszą pracować w grubych rękawicach, co powoduje, że kompletacja towarów z wykorzystywaniem dokumentów papierowych, urządzeń z ekranami dotykowymi lub terminali z klawiaturą jest trudna lub wręcz niemożliwa. W przypadku branży meblarskiej, gdzie najczęściej należy podnosić ciężkie i gabarytowe towary, wymagane jest odciążenie rąk pracowników magazynowych. W takich warunkach najlepiej sprawdzają się systemy głosowe.

Firma Logifact-Systems wychodząc naprzeciw potrzebie dostarczania tego typu innowacyjnych rozwiązań dla firm logistycznych i produkcyjnych oferuje opcję wykorzystania systemu głosowego zintegrowanego z systemem logifact® WMS.

Zakres oraz sposób integracji wymaga dla każdego realizowanego projektu indywidualnych, szczegółowych ustaleń na etapie rozmów handlowych oraz w trakcie przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej, która jest pierwszym etapem prac wdrożeniowych systemu logifact® WMS.

Dobrą praktyką jest, aby dostawę i wdrożenie systemu WMS rozszerzonego o integrację z systemem głosowym, poprzedzić projektem logistycznym (logifact® Projekt), który znajduje się w ofercie produktowej firmy Logifact-Systems.

TYPOWE ELEMENTY ARCHITEKTURY SYSTEMU GŁOSOWEGO

  • Warstwa sprzętowa: terminale głosowe ze słuchawkami bezprzewodowymi lub podpiętymi do terminala. Dodatkowo wymagane są ładowarki do terminali głosowych oraz słuchawek.
  • Warstwa oprogramowania: aplikacja pracująca na terminalach głosowych służąca do sterowania pracą terminali.
  • Warstwa integracji z systemem zarządzania magazynem: moduł interfejs z systemem logifact® WMS.