System TMS System Zarządzania Transportem

System informatyczny przeznaczony do wsparcia spedycji.
Planowanie tras, zarządzanie zleceniami transportowymi, monitorowanie kosztów.

logifact® TMS
System Zarządzania Transportem

System Zarządzania Transportem (Transportation Management System), czyli logifact® TMS, został stworzony z myślą o potrzebach firm produkcyjno-handlowych i usługowych, które samodzielnie planują i organizują transport towarów.

Systemy TMS (Transportation Management System) – czym są?

TMS, czyli system zarządzania transportem, rozwiązuje kluczowe problemy logistyczne w fimie związane z nieefektywnym zarządzeniem trasami i transportem, niedostatecznym planowaniem zasobów i ograniczonym monitorowaniem tras dostaw.

Wdrożenie TMS w firmie pomaga optymalizować koszty poprzez dokładne planowanie tras transportowych, wykorzystanie dostępnych zasobów w sposób efektywny oraz minimalizację kosztów operacyjnych. Dzięki optymalizacji tras, konsolidacji ładunków i zarządzaniu przewoźnikami firma minimalizuje koszty. Oprogramowanie do zarządzania trasnportem zwiększa efektywność planowania transportu poprzez identyfikację opłacalnych tras dla przesyłek. Koszty paliwa, czas podróży lub okna czasowe – wszystkie te czynniki mają wpływ na wybór najbardziej odpowiednich tras.

System TMS – korzyści z wdrożenia

  • Szybko i w sposób optymalny wyznaczone trasy dla przesyłek

  • Zwiększenie efektywności transportu

  • Precyzyjne koszty transportu znane z góry

  • Redukcja kosztów transportu

 

 

Najważniejsze funkcjonalności systemu logifact® TMS

 

Nasz autorski system TMS (Transport Management System) jest wyposażony w szereg funkcjonalności, wyróżniających go na tle innych dostawców.

 

Moduły systemu logifact® TMS

 

 

 

W module obsługi zleceń użytkownik ma możliwość skontrolowania i opracowania wszystkich zleceń które wpłynęły do TMS z systemów nadrzędnych. Tutaj użytkownik może określić początek trasy lub podzielić przesłane zlecenie na mniejsze/cząstkowe, jeśli dane zlecenie jest za duże do procesowania.  
Dzięki czytelnemu przedstawieniu wszystkich informacji użytkownik grupuje i wybiera zlecenia, które będą przekazane do dalszego procesowania. 

 

 

Maska planowania wyjazdów pozwala użytkownikowi określić jakie zlecenia mają być łączone w wyjazdy. Tutaj użytkownik ma wybór pomiędzy samodzielnym łączeniem wybranych zleceń w wyjazdy lub wysłaniem paczki zleceń do optymalizatora tras, zakładając odpowiednie kryteria solverowi. Następnie optymalizator e-mapy proponuje trasy.

 

 

Na masce zarządzania wyjazdami użytkownik ma pełną kontrolę nad wyborem zleceń wyjazdów do realizacji, a także dostęp do widoku postępu realizacji poszczególnych wysłanych paczek zleceń. 

 

 

Moduł rozliczania kosztów, służy do porównania planowanych kosztów wyjazdów do kosztów rzeczywiście poniesionych. Tutaj są łączone wewnętrzne numery wyjazdów z numerami faktur, które zostały wystawione.  

 

 

Przykładowe maski systemu logifact® TMS

 

 

 

 

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane