Urządzenia IT stacjonarne

Urządzenia IT stacjonarne
Architektura sprzętowa i programowa systemu

 

Architektura systemu WMS jest następująca:

 • Serwer bazodanowy (SQL)
 • Serwer aplikacyjny (opcjonalny, wg potrzeb Klienta, jego rolę może pełnić serwer bazodanowy)

 

Sprzętowa realizacja powyższej architektury fizycznej zależy głównie od:

 • Maksymalnych dziennych przepływów
 • Ilości jednocześnie aktywnych użytkowników
 • Ilości indeksów (SKU) i lokacji magazynowych
 • Wielkości gromadzonych danych archiwalnych
 • Sposobu zapewnienia wymaganej dostępności serwerów (np. zapasowe serwery fizyczne, wirtualizacja itp.)

 

Platforma systemowa wymagana dla serwerów:

 • System operacyjny: Windows 2016 – 2019 Server Standard x64 lub wyższy wraz ze wszystkimi aktualizacjami, wersja 64 bitowa (w przypadku tworzenia clustra wymagana jest edycja Enterprise)
 • Licencje dostępowe dla systemu operacyjnego: MS Windows 2016 – 2019 STD CAL
 • System bazodanowy: MS SQL 2014 – 2019 Server Standard Edition x64 lub MS SQL-Server StdCore 2014 – 2019 OLP CoreLic OPEN
 • Licencje dostępowe dla systemu bazodanowego: SQL CAL w przypadku MS SQL-Server 2014 – 2019 STD. W przypadku posiadania MS SQL-Server StdCore 2014 – 2019 OLP CoreLic licencje dostępowe SQL CAL nie są wymagane

 

Wymagania sprzętowe dla serwerów:

 • Na podstawie specyfikacji funkcjonalnej oraz danych o maksymalnych dziennych przepływach, ilości jednoczesnych użytkowników systemu oraz o ilości indeksów i lokacji magazynowych wyznaczone zostaną wymagania sprzętowe.

 

Stacjonarne stanowiska PC

Stacjonarne stanowiska PC wymagane są do pracy w wybranych modułach funkcjonalnych systemu logifact® WMS.

Do grupy takich modułów przykładowo można zaliczyć moduły konfiguracyjne/administracyjne systemu, maski zarządcze oraz takie moduły operacyjne które wymagają pracy w trybie pełnoekranowym, np. moduł KNF (Moduł konfekcjonowania), moduły raportowe.

Docelowa ilość wymaganych stacjonarnych stacji PC jest ustalana podczas szczegółowych rozmów handlowych lub na etapie przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej systemu logifact® WMS.

 

 

 

Drukarki etykiet i drukarki biurowe

System logifact® WMS ma możliwość drukowania standardowych etykiet i dokumentów w zakresie:

 • etykieta na jednostkę magazynową (numer jednostki w kodzie kreskowym i piśmie jawnym)
 • dokument PZ wraz z protokołem rozbieżności
 • dokument WZ / list przewozowy
 • dokument Lista kontrolna (lista na potrzeby kontroli jednostek wysyłkowych)

Dodatkowo firma Logifact-Systems może wykonać etykiety i/lub dokumenty dedykowane wraz z dokumentacją (według wzorca dostarczonego przez Klienta).

W celu wydruku tych etykiet oraz/lub dokumentów wymagany jest zakup odpowiednich drukarek.

Docelowa ilość oraz rodzaj wymaganych drukarek jest ustalana podczas szczegółowych rozmów handlowych lub na etapie przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej systemu logifact® WMS.

W wielu przypadkach rodzaj oraz ilość wymaganego sprzętu jest okreslana przez logistyków firmy Logifact-Systems w ramach etapu wymiarowania zasobów sprzetowych potrzebnych do pracy systemu WMS.

Wymiarowanie takie jest usługą, realizowaną w ramach projektów logistycznych (koncepcji funkcjonalno-przestrzennych magazynów), w których także specjalizuje się nasza firma. 

Dowiedz się więcej…

Przykładowe zdjęcia

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane