System MFC Material Flow Control

System informatyczny należący do systemów klasy MFC przeznaczony do sterowania urządzeniami automatyki magazynowej.

logifact® MFC
System do sterowania automatyką magazynową
System informatyczny logifact® MFC należy do klasy systemów MFC (Material Flow Control) i przeznaczony jest do sterowania urządzeniami automatyki magazynowej.

W hierarchii zarządzania magazynem, oprogramowanie logifact® MFC pracuje w warstwie pomiędzy systemem klasy WMS a sterownikami PLC (Programmable Logic Controller).

Pierwsza warstwa odpowiada za sterowanie poszczególnymi komponentami urządzeń automatyki magazynowej takimi jak silniki elektryczne, napędy i siłowniki pneumatyczne, itp. a tym samym zapewnia sprawny przepływ materiałów realizowany przez układnice, przenośniki, pojazdy „satelitarne”, sortery, aplikatory, de-/paletyzatory, itp.

Drugą, wyższą warstwą zarządzania, jest warstwa MFC (Material Flow Controll). Jest to warstwa, która komunikuje się z jednej strony z systemem WMS, a z drugiej bezpośrednio z warstwą sterowników PLC i zajmuje się sterowaniem ruchem w obrębie instalacji automatycznej. W przypadku gdy zachodzi taka potrzeba Logifact-Systems przygotowuje i dostarcza własne systemy informatyczne klasy MFC – logifact® MFC.

Trzecią, najwyższą warstwą zarzadzania, jest system WMS, który zarządza pracą magazynu. Podział zadań między systemem WMS a systemem MFC może się różnić w zależności od konkretnej sytuacji oraz możliwości obu systemów.

 

 

System logifact® (Material Flow Control)

 • steruje i efektywnie zarządza pracą urządzeń automatyki magazynowej,
 • pełni podrzędną rolę w stosunku do systemu logifact® WMS zarządzającego pracą magazynu i jest z nim w pełni zintegrowany, poprzez standardowe interfejsy wymiany danych,
 • pełni nadrzędną role w stosunku do sterowników PLC i zapewnia optymalne przekształcanie otrzymywanych z systemu WMS poleceń sterowania procesami magazynowymi w polecenia sterowania poszczególnymi urządzeniami automatyki,
 • dzięki wbudowanym narzędziom w łatwy sposób daje się przystosować do zróżnicowanych układów automatyki magazynowej,
 • zapewnia, dzięki zintegrowanemu symulatorowi, możliwość prowadzenia zaawansowanych testów instalacji automatycznych przed ich montażem co w znaczący sposób zmniejsza ryzyko wdrożenia,
 • pozwala na śledzenie on-line ruchu jednostek w całej instalacji automatycznej,
 • dostarcza szczegółowych danych do prowadzenia zaawansowanych analiz i raportów.

 

Współpraca oraz podział ról pomiędzy Logifact-Systems a dostawcami automatyki magazynowej

 

 

Logifact-Systems od wielu lat z powodzeniem integruje własny system zarządzania magazynem logifact® WMS z systemami sterowania różnych sprawdzonych dostawców automatyki magazynowej.

Współpracujemy w tym zakresie z m.in. KNAPP, Rialex, SSI SCHAEFER, WDX, LOGISYSTEM, Kardex, Man.Dematic, AMSORT, Jungheinrich, Mettler Toledo. Dostawcy automatyki wyposażają swoje rozwiązania w warstwę bezpośredniego sterowania urządzeniami opartą o sterowniki PLC (Programmable Logic Controller). Na ogół system WMS zarządza jedynie warstwą biznesową, co skutkuje tym, że układ automatyki widziany jest jako „black box”.

W takim przypadku WMS, za pośrednictwem MFC, wysyła zagregowane polecenia realizacji procesu logistycznego (np. zadania kompletacji dla Mini Load’a) i oczekuje potwierdzenia stanu ich wykonania.

W innych sytuacjach zarządzanie procesem przez WMS sięga głębiej i np. obejmuje również zarządzanie zapasem Mini Loada oraz odpowiada zarówno za wydanie odpowiednich pojemników do kompletacji jak i za sam proces kompletacji.

Integracja WMS i MFC wymaga opracowania odpowiednich interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami WMS i MFC oraz na ogół dokonania modyfikacji w samym systemie WMS.

Firma Logifact-Systems, współpracując od wielu lat z różnymi dostawcami automatyki magazynowej, zdobyła bogate doświadczenie:

 

Doświadczenie pokazuje, że kluczowa dla sukcesu jest ścisła współpraca i zaangażowanie po każdej ze stron, zarówno dostawcy systemu zarządzania magazynem WMS, jak i dostawców automatyki magazynowej.

 


Integracja systemu logifact® MFC z automatyką magazynową

 

 

 

Otwarta architektura systemu logifact® WMS umożliwia integrację z szeroko pojętą automatyką magazynową. Jako firma mamy duże doświadczenie w integracji swojego systemu WMS z systemami automatyki wielu dostawców. Posiadamy odpowiednie know-how, sprawdzoną wypracowaną metodykę i niezbędne doświadczenie w tym zakresie.

System WMS umożliwia również konfigurowanie procesów magazynowych z uwzględnieniem specyfiki systemów automatycznych, zapewniając optymalny przepływ produktów przez układy urządzeń automatyki.

Realizując wdrożenia z automatyką magazynową, Logifact-Systems kładzie szczególny nacisk na precyzyjne zdefiniowanie podziału zadań zarządzania pomiędzy systemami WMS – MFC, a także na odpowiedni poziom wspólnych testów, jako istotnych czynników mających wpływ na sukces całości wdrożenia.


Przykładowe maski systemu logifact® MFC

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane