Branże

Operatorzy logistyczni

Operatorzy logistyczni

 

Dostarczamy systemy WMS spełniające szerokie potrzeby zarządzania magazynami operatorów logistycznych, bez względu na rodzaj świadczonych usług logistycznych. Nasze systemy umożliwiają śledzenie stanów oraz operacji wejścia/wyjścia dla poszczególnych klientów (właścicieli towarów), wyposażone są w moduły operacji cennikowych umożliwiających automatyczną lub manualną rejestracje płatnych czynności wykonywanych na rzecz danego klienta, posiadają moduł www umożliwiający dostęp klientów operatora do swoich do stanów i operacji wejścia/wyjścia (PZ, WZ, PW, RW). Za pomocą interfejsów wymiany danych WMS łączy się z systemami kurierów, itd.

Branża spożywcza Napoje

Branża spożywcza Napoje

 

System logifact® WMS umożliwia obsługę magazynów dystrybucyjnych produktów szybko-rotujących (FMCG), które cechuje duże zróżnicowanie produktów, duży wolumen sprzedaży obsługiwanym przez wiele kanałów dystrybucji, gdzie konieczne jest dotrzymywanie określonej strategii wydawania towaru (FiFo, FeFo). System zarządzania magazynem zapewnia płynność rotacji towarów przy przestrzeganiu terminów ważności.

Ubrania i tekstylia

Ubrania i tekstylia

 

Profesjonalny system zarządzania magazynem logifact®WMS jest dostosowany do obsługi procesów logistycznych z uwzględnieniem specyfiki branży odzieżowej z dużą ilością aktywnych indeksów, gdzie duże znaczenie ma optymalizacja kompletacji zamówień. W ramach obsługi tej branży, dostarczamy systemy obsługujące przepływy towarów w kanale e-commerce, wyposażone w moduły do obsługi zleceń jedno- oraz wielopozycyjnych (multi-order picking).

Farmacja

Farmacja

 

Dostarczamy zwalidowane systemy pod kątem prawa farmaceutycznego, dla producentów oraz dystrybutorów farmaceutycznych, gdzie niezbędna jest ścisła kontrola i śledzenie numerów partii i dat ważności oraz przestrzeganie ustalonych reguł związanych z wymogami serializacji, dyrektywy fałszyfkowej czy sprawozdawczości ZSMOPL . Nasze systemy obsługują w szczycie do kilkudziesięciu tys. linii zleceń w magazynach manualnych lub do ponad dwustu tys. linii na dobę w magazynach automatycznych, gdzie integrujemy się z układami automatyki.

Branża budowlana

Branża budowlana

 

System logifact®WMS spełnia wymogi zarządzania magazynami hurtowni oraz producentów artykułów budowlanych. Systemy nasze obsługują ogół procesów logistycznych, w razie potrzeby są dostosowane do integracji z automatyką magazynową, w tym współpracy z suwnicami, przenośnikami i systemami wózków magazynowych, w tym z wózkami półautonomicznymi lub wąsko-korytarzowymi wózkami systemowymi (VNA).

Artukuły biurowe i zabawki

Artukuły biurowe i zabawki

 

Wdrażamy systemy w magazynach dystrybucyjnych artykułów biurowych oraz zabawek, gdzie WMS obsługuje procesy logistyczne, takie jak: przyjęcie dostaw do magazynu wraz z kontrolą towarów i formowaniem jednostek magazynowych oraz ich wprowadzaniem do różnych stref składowania, obsługuje procesy wyjścia obejmujące planowanie zleceń, kompletację, kontrolę na wyjściu, komasację jednostek wysyłkowych oraz załadunek.

Automotive

Automotive

 

System logifact®WMS obsługuje magazyny branży automotive charakteryzuje się dużą rozpiętością asortymentu, obsługiwanego z podziałem na strefy składowania półkowego (drobne akcesoria i komponenty mechaniczne), paletowego oraz blokowego, przeznaczonego dla towarów gabarytowych (np. opony, skrzynie, itp.). System jest wyposażony w złożone interfejsy wymiany danych zapewniające komunikację z innymi systemami informatycznymi.

AGD/RTV Elektronika Elektrotech

AGD/RTV Elektronika Elektrotech

 

W magazynach artykułów AGD/RTV, elektrycznych i elektrotech. wdrażamy systemy typu decyzyjnego, pozwalające na dopasowanie parametrów zarządczych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i dające uprawnienia decyzyjne pracownikom magazynowym. Funkcjonalności dostosowane są do obsługi strumienia towarów z uwzględnieniem zarządzania porcją produktu, obsługi zleceń detalicznych, śledzenia numeru seryjnych i partii, itd.

Armatura łazienkowa oraz grzewcza – systemy instalacyjne

Armatura łazienkowa oraz grzewcza – systemy instalacyjne

 

Systemy logifact®WMS o decyzyjnej strategii zarządzania, obsługują ogół zachodzących procesów magazynowych, z uwzględnieniem cech i specyfiki obrotu magazynowanym asortymentem dla tej branży, w szczególności zapewniają ścisłe śledzenie numerów partii i współpracę z systemami zewnętrznymi, w celu umożliwienia prowadzenia w sposób kontrolowany sprzedaży indeksów towarowych pochodzących z różnych partii produkcyjnych.

Meble i wyroby drzewne

Meble i wyroby drzewne

 

Na potrzeby producentów mebli oraz innych wyrobów drzewnych – wdrażamy systemy WMS o decyzyjnym lub nakazowym trybie zarządzania. Oprócz obsługi modelowych procesów logistycznych, systemy te zostały dostosowane do specyfiki branży. Obsługujemy zarządzanie paczkami, planowanie, tworzenie i kompletowanie zestawów – z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów pakowania, zarządzania jednostkami o różnej wielkości, itp.

Kosmetyki

Kosmetyki

 

Systemy nasze zapewniają zarządzanie produktami z podziałem na różne wymogi przechowywania, tak jak w ściśle określonej temperaturze, w kwarantannie, kontroli jakości, etc. WMS zarządza towarami na poziomie porcji produktu, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie pojedynczymi indeksami magazynowymi, co pozwala zapewnić m.in. kontrolę i sterowanie obrotem próbkami lub materiałami marketingowymi, przeznaczonymi na cele marketingowe.

Chemia gospodarcza

Chemia gospodarcza

 

System zarządzania magazynem obsługuje wszystkie kluczowe dla przedsiębiorstw z tej branży procesy, takie jak przyjęcie dostaw do magazynu wraz z kontrolą towarów i formowaniem jednostek magazynowych oraz ich wprowadzaniem do różnorodnych stref składowania. System obsługuje procesy wyjścia obejmujące m. in. planowanie zleceń wydania, różne rodzaje kompletacji, wspomaganie spedycji, kontrolę wyjściową, cross-docking, przygotowanie towarów do wysyłki oraz załadunek.

Przemysł

Przemysł

 

Zarządzamy magazynami zakładów przemysłowych, w tym magazynami surowców/półfabrykatów, magazynami wyrobów gotowych jak i magazynami przy-produkcyjnymi. System logifact® WMS umożliwia sterowanie przepływem ładunków w produkcji, zarządzanie dostawami surowców na produkcję, dostarczanie prefabrykatów i odbiór produktów z linii produkcyjnych, zarządzanie datami ważności FEFO komponentów do produkcji.

Branża papiernicza

Branża papiernicza

 

Dostarczamy systemy do zarządzania magazynami zakładów produkujących papier, które cechuje duży przepływ dobowy oraz bardzo duża ilość zmiennych indeksów ze względu na produkcję wykonywaną na indywidualne zamówienia. WMS zarządza przyjęciem towarów z produkcji, optymalnym rozmieszczeniem zapasów w magazynie, śledzeniem jednostek ładunkowych, kompletacją,  sterowaniem wózkami widłowymi, wyjściem oraz organizacją załadunków.

Inne

Inne

 

System logifact® WMS jest jednym z najbardziej zaawansowanych i najczęściej wybieranych systemów klasy WMS w Polsce, który zarządza magazynami różnego typu w firmach z większości branż. System steruje przepływem materiałów, zarówno w magazynach o bardzo prostej, jak również o bardzo złożonej organizacji procesów logistycznych. Rozwiązanie nasze znajduje zastosowanie w magazynach manualnych oraz w magazynach automatycznych z różnorodnymi układami automatyki.