Urządzenia RFiD

Urządzenia i systemy RFiD rozszerzają zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji, stanowiąc uzupełnienie technologii kodów kreskowych wszędzie tam, gdzie do tej pory nie było możliwe ich użycie.

Urządzenia RFiD
Technologia RFiD

Urządzenia i systemy RFiD rozszerzają zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji, stanowiąc uzupełnienie technologii kodów kreskowych wszędzie tam, gdzie do tej pory nie było możliwe ich użycie. Jest to obecnie najszybciej rozwijająca się technologia automatycznej identyfikacji na świecie.

Systemy RFID opierają się na bezwzrokowym, półautomatycznym odczycie drogą radiową danych zawartych na miniaturowych układach elektronicznych – tzw. tagach RFID.

Duża szybkość odczytu wielu informacji w tym samym czasie, możliwość odczytu czy też zapisu informacji na etykietach nie będących w bezpośrednim polu widzenia to tylko nieliczne zalety tej technologii.

Identyfikacja przy pomocy fal radiowych (RFID) pozwala na zdalny odczyt danych z identyfikatorów (tagów) jak również zapis danych bez konieczności kontaktu optycznego pomiędzy urządzeniem odczytującym, a identyfikatorem.

Tagi radiowe praktycznie są niewrażliwe na niesprzyjające czynniki zewnętrzne.

Nadają się do zastosowania w magazynach/halach produkcyjnych, czyli w miejscach gdzie występuje duże zabrudzenie, a także na zewnętrznych placach magazynowych, gdzie jest duża wilgotność, obecność środków chemicznych oraz oddziaływanie wysokich lub niskich temperatur.

Dodatkowo technologia RFiD posiada najniższy współczynnik występowania błędów odczytu, oszczędności czasu dla wykonywanych czynności podczas obsługi procesów logistycznych oraz wprowadza automatyzację tych procesów.

Elementy systemu RFiD

System RFiD w podstawowej konfiguracji składa się z:

  • czytnika mobilnego RFID, posiadającego oprogramowanie pozwalające na komunikację i przepływ danych pomiędzy czytnikiem a systemem,
  • transponderów zwanych znacznikami lub tagami

W rozszerzonej konfiguracji system RFID składa się dodatkowo z:

  • bramki/bramek RFID
  • wózków magazynowych (wózki widłowe, wózki systemowe itd.) wyposażonych w głowice RFID,
  • drukarki / drukarek etykiet.

Integracja systemy logifact® WMS z systemem RFiD

Firma Logifact oferuje system zarządzania magazynem logifact® WMS, który ma opcję wykorzystania urządzeń RFID.

Zakres integracji wymaga szczegółowych ustaleń na etapie rozmów handlowych a następnie podczas przygotowywania specyfikacji funkcjonalnej systemu, która jest pierwszym etapem prac wdrożeniowych.

Dobrą praktyką jest, aby dostawę i wdrożenie systemu WMS poprzedzić projektem logistycznym.

Firma Logifact oferuje również usługi doradcze i projektowe w zakresie logistyki przepływu materiałowego.

Przykładowe zdjęcia

    Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

    * Pole wymagane