wms online

logifact® wwwDostęp do systemu WMS online

PLATFORMA DOSTĘPOWA SYSTEMU WMS DLA KONTRAHENTÓW

Zintegrowany moduł systemu magazynowego umożliwiający bezpośrednią komunikację online kontrahentów magazynu z WMS.

Platforma dostępu do systemu WMS online stanowi funkcję istotną pod kątem działalności dostawców usług logistycznych, koncentrujących się na aktywności w sektorze 3PL (third party logistics) i specjalizujących się w profesjonalnym świadczeniu różnego rodzaju usług związanych z magazynowaniem w modelu outsourcingu. Zastosowanie platformy ma na celu z jednej strony usprawnienie bieżącej obsługi klientów korzystających z usług magazynowych i ograniczenie bieżących kosztów, a z drugiej – wyższy standard oferty usługodawcy kierowanej do kontrahentów.

logifact® www zapewnia kontrahentom magazynu korzystającym z platformy:

  • bezpośredni dostęp do danych o ich towarach obsługiwanych przez magazyn i zawartych w systemie WMS, istotnych z punktu widzenia zarządzania pracą magazynu,
  • możliwość inicjowania części operacji w systemie magazynowym.

Podstawowe funkcje , jakie udostępnia użytkownikom platforma, to:

  • wprowadzenie do systemu WMS awiza dostawy do magazynu,
  • wprowadzenie zlecenia wydania towarów z magazynu,
  • podgląd dokumentów PZ i WZ,
  • wgląd w stany magazynowe,
  • dostęp do danych historycznych.

Zlecanie przeprowadzenia operacji magazynowych nie wymaga zaangażowania czasu ani pracochłonności po stronie personelu usługodawcy – operatora logistycznego. Dokonuje tego w całości bezpośrednio kontrahent wprowadzając je do systemu WMS online, z poziomu przeglądarki internetowej. Platforma jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, przy czym kontrahenci mają dostęp wyłącznie do swoich własnych danych.

Platforma została zbudowana zgodnie z podejściem SPA (single-page application) zapewniająca efektywną pracę użytkowników bez konieczności przeładowywania strony www. Do jej opracowania użyty został wspierany oraz rozwijany przez firmę Google framework Angular oraz biblioteka komponentów DevExpress.

logifact® www jest otwarta na rozszerzenia zgodnie ze specyfiką wymogów klienta i może być tym samym łatwo rozbudowana o funkcje dedykowane dla specyficznych potrzeb konkretnego magazynu.