System WMS z dostępem online

Zintegrowany moduł systemu magazynowego umożliwiający bezpośrednią komunikację online kontrahentów magazynu z WMS

logifact® WWW
Dostęp do systemu WMS online

Platforma dostępowa systemu WMS dla kontrahentów

Platforma dostępowa, oparta o moduł WWW, umożliwia kontrahentom magazynu bezpośrednią komunikację on-line z systemem logifact® WMS. Platforma ta stanowi istotne rozszerzenie systemu w przypadku dostawców usług logistycznych (3PL) świadczonych na rzecz kontrahentów nie korzystających z automatycznych interfejsów wymiany danych z systemem WMS. Zastosowanie platformy ma na celu z jednej strony usprawnienie bieżącej obsługi klientów, a z drugiej – wyższy standard oferty usługodawcy kierowanej do kontrahentów.

 

 

logifact® WWW zapewnia kontrahentom magazynu korzystającym z platformy:

 

 • bezpośredni dostęp do danych o ich towarach obsługiwanych przez magazyn i zawartych w systemie WMS,
 • możliwość inicjowania części operacji w systemie magazynowym.

Podstawowe funkcje, jakie udostępnia użytkownikom platforma, to:

 

 • wprowadzenie do systemu WMS awiza dostawy do magazynu,
 • wprowadzenie zlecenia wydania towarów z magazynu,
 • podgląd dokumentów PZ i WZ,
 • wgląd w stany magazynowe,
 • dostęp do danych historycznych.

 

Zlecanie przeprowadzenia operacji magazynowych obsługiwanych przez www nie wymaga zaangażowania czasu ani pracochłonności po stronie personelu usługodawcy – operatora logistycznego. Dokonuje tego w całości bezpośrednio kontrahent wprowadzając je do systemu WMS online, z poziomu przeglądarki internetowej. Platforma jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, przy czym kontrahenci mają dostęp wyłącznie do swoich własnych danych. Platforma została zbudowana zgodnie z podejściem SPA (single-page application) zapewniająca efektywną pracę użytkowników.

 

Do jej opracowania użyty został wspierany oraz rozwijany przez firmę Google framework Angular oraz biblioteka komponentów DevExpress. Platforma logifact® WMS jest otwarta na rozszerzenia i może być tym samym łatwo rozbudowana o funkcje dedykowane dla specyficznych potrzeb konkretnego magazynu.

Przykładowe maski systemu logifact®  WWW

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane