System WMS online

Zintegrowany moduł systemu magazynowego umożliwiający bezpośrednią komunikację online kontrahentów magazynu z WMS

logifact® WWW
Dostęp do systemu WMS online

Platforma dostępowa systemu WMS dla kontrahentów

Platforma dostępowa, oparta o moduł WWW, umożliwia kontrahentom magazynu bezpośrednią komunikację on-line z systemem logifact® WMS.

Platforma dostępowa systemu WMS stanowi istotne rozszerzenie systemu w przypadku dostawców usług logistycznych (3PL third party logistics) świadczonych na rzecz kontrahentów nie korzystających z automatycznych interfejsów wymiany danych z systemem WMS.

 

Zastosowanie platformy ma na celu z jednej strony usprawnienie bieżącej obsługi klientów, a z drugiej – wyższy standard oferty usługodawcy kierowanej do kontrahentów.

logifact® WWW zapewnia kontrahentom magazynu korzystającym z platformy:

 

 • bezpośredni dostęp do danych o ich towarach obsługiwanych przez magazyn i zawartych w systemie WMS, istotnych z punktu widzenia zarządzania pracą magazynu,
 • możliwość inicjowania części operacji w systemie magazynowym.

Podstawowe funkcje, jakie udostępnia użytkownikom platforma, to:

 

 • wprowadzenie do systemu WMS awiza dostawy do magazynu,
 • wprowadzenie zlecenia wydania towarów z magazynu,
 • podgląd dokumentów PZ i WZ,
 • wgląd w stany magazynowe,
 • dostęp do danych historycznych.

Zlecanie przeprowadzenia operacji magazynowych obsługiwanych przez www nie wymaga zaangażowania czasu ani pracochłonności po stronie personelu usługodawcy – operatora logistycznego.
Dokonuje tego w całości bezpośrednio kontrahent wprowadzając je do systemu WMS online, z poziomu przeglądarki internetowej. Platforma jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, przy czym kontrahenci mają dostęp wyłącznie do swoich własnych danych.

 

Platforma została zbudowana zgodnie z podejściem SPA (single-page application) zapewniająca efektywną pracę użytkowników bez konieczności przeładowywania strony www.

 

Do jej opracowania użyty został wspierany oraz rozwijany przez firmę Google framework Angular oraz biblioteka komponentów DevExpress. Platforma logifact® WMS jest otwarta na rozszerzenia i może być tym samym łatwo rozbudowana o funkcje dedykowane dla specyficznych potrzeb konkretnego magazynu.

 

Przykładowe maski systemu logifact® WWW

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane