System WWW

Zintegrowany moduł systemu magazynowego umożliwiający bezpośrednią komunikację online kontrahentów magazynu z WMS

logifact® WWW
Dostęp do systemu WMS online

Platforma dostępowa systemu WMS dla kontrahentów

Platforma dostępu do systemu WMS online stanowi funkcję istotną pod kątem działalności dostawców usług logistycznych, koncentrujących się na aktywności w sektorze 3PL (third party logistics) i specjalizujących się w profesjonalnym świadczeniu różnego rodzaju usług związanych z magazynowaniem w modelu outsourcingu.

 

Zastosowanie platformy ma na celu z jednej strony usprawnienie bieżącej obsługi klientów korzystających z usług magazynowych i ograniczenie bieżących kosztów, a z drugiej – wyższy standard oferty usługodawcy kierowanej do kontrahentów.

 

logifact® WWW zapewnia kontrahentom magazynu korzystającym z platformy:

 • bezpośredni dostęp do danych o ich towarach obsługiwanych przez magazyn i zawartych w systemie WMS, istotnych z punktu widzenia zarządzania pracą magazynu,
 • możliwość inicjowania części operacji w systemie magazynowym.

Podstawowe funkcje, jakie udostępnia użytkownikom platforma, to:

 • wprowadzenie do systemu WMS awiza dostawy do magazynu,
 • wprowadzenie zlecenia wydania towarów z magazynu,
 • podgląd dokumentów PZ i WZ,
 • wgląd w stany magazynowe,
 • dostęp do danych historycznych.

Zlecanie przeprowadzenia operacji magazynowych nie wymaga zaangażowania czasu ani pracochłonności po stronie personelu usługodawcy – operatora logistycznego.

Dokonuje tego w całości bezpośrednio kontrahent wprowadzając je do systemu WMS online, z poziomu przeglądarki internetowej. Platforma jest intuicyjna i łatwa w obsłudze, przy czym kontrahenci mają dostęp wyłącznie do swoich własnych danych.

 

Platforma została zbudowana zgodnie z podejściem SPA (single-page application) zapewniająca efektywną pracę użytkowników bez konieczności przeładowywania strony www.

Do jej opracowania użyty został wspierany oraz rozwijany przez firmę Google framework Angular oraz biblioteka komponentów DevExpress.logifact® WWW jest otwarta na rozszerzenia zgodnie ze specyfiką wymogów klienta i może być tym samym łatwo rozbudowana o funkcje dedykowane dla specyficznych potrzeb konkretnego magazynu.

 

Przykładowe maski systemu logifact® WWW

  Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

  * Pole wymagane