Industries

Logistics operators

Logistics operators

 

Food industry. Beverages

Food industry. Beverages

 

Clothing and textiles

Clothing and textiles

 

Pharmaceuticals

Pharmaceuticals

 

Dostarczamy zwalidowane systemy pod kątem prawa farmaceutycznego, dla producentów oraz dystrybutorów farmaceutycznych, gdzie niezbędna jest ścisła kontrola i śledzenie numerów partii i dat ważności oraz przestrzeganie ustalonych reguł związanych z wymogami serializacji, dyrektywy fałszyfkowej czy sprawozdawczości ZSMOPL . Nasze systemy obsługują w szczycie do kilkudziesięciu tys. linii zleceń w magazynach manualnych lub do ponad dwustu tys. linii na dobę w magazynach automatycznych, gdzie integrujemy się z układami automatyki.

Construction

Construction

 

System logifact®WMS spełnia wymogi zarządzania magazynami hurtowni oraz producentów artykułów budowlanych. Systemy nasze obsługują ogół procesów logistycznych, w razie potrzeby są dostosowane do integracji z automatyką magazynową, w tym współpracy z suwnicami, przenośnikami i systemami wózków magazynowych, w tym z wózkami półautonomicznymi lub wąsko-korytarzowymi wózkami systemowymi (VNA).

Office supplies and toys

Office supplies and toys

 

Wdrażamy systemy w magazynach dystrybucyjnych artykułów biurowych oraz zabawek, gdzie WMS obsługuje procesy logistyczne, takie jak: przyjęcie dostaw do magazynu wraz z kontrolą towarów i formowaniem jednostek magazynowych oraz ich wprowadzaniem do różnych stref składowania, obsługuje procesy wyjścia obejmujące planowanie zleceń, kompletację, kontrolę na wyjściu, komasację jednostek wysyłkowych oraz załadunek.

Automotive

Automotive

 

System logifact®WMS obsługuje magazyny branży automotive charakteryzuje się dużą rozpiętością asortymentu, obsługiwanego z podziałem na strefy składowania półkowego (drobne akcesoria i komponenty mechaniczne), paletowego oraz blokowego, przeznaczonego dla towarów gabarytowych (np. opony, skrzynie, itp.). System jest wyposażony w złożone interfejsy wymiany danych zapewniające komunikację z innymi systemami informatycznymi.

Household appliances. Consumer electronics. Electrical engineering.

Household appliances. Consumer electronics. Electrical engineering.

 

W magazynach artykułów AGD/RTV, elektrycznych i elektrotech. wdrażamy systemy typu decyzyjnego, pozwalające na dopasowanie parametrów zarządczych do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i dające uprawnienia decyzyjne pracownikom magazynowym. Funkcjonalności dostosowane są do obsługi strumienia towarów z uwzględnieniem zarządzania porcją produktu, obsługi zleceń detalicznych, śledzenia numeru seryjnych i partii, itd.

Bathroom and heating accessories – installations

Bathroom and heating accessories – installations

 

Systemy logifact®WMS o decyzyjnej strategii zarządzania, obsługują ogół zachodzących procesów magazynowych, z uwzględnieniem cech i specyfiki obrotu magazynowanym asortymentem dla tej branży, w szczególności zapewniają ścisłe śledzenie numerów partii i współpracę z systemami zewnętrznymi, w celu umożliwienia prowadzenia w sposób kontrolowany sprzedaży indeksów towarowych pochodzących z różnych partii produkcyjnych.

Furniture and wood products

Furniture and wood products

 

Na potrzeby producentów mebli oraz innych wyrobów drzewnych – wdrażamy systemy WMS o decyzyjnym lub nakazowym trybie zarządzania. Oprócz obsługi modelowych procesów logistycznych, systemy te zostały dostosowane do specyfiki branży. Obsługujemy zarządzanie paczkami, planowanie, tworzenie i kompletowanie zestawów – z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów pakowania, zarządzania jednostkami o różnej wielkości, itp.

Cosmetics

Cosmetics

 

Systemy nasze zapewniają zarządzanie produktami z podziałem na różne wymogi przechowywania, tak jak w ściśle określonej temperaturze, w kwarantannie, kontroli jakości, etc. WMS zarządza towarami na poziomie porcji produktu, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie pojedynczymi indeksami magazynowymi, co pozwala zapewnić m.in. kontrolę i sterowanie obrotem próbkami lub materiałami marketingowymi, przeznaczonymi na cele marketingowe.

Household chemicals

Household chemicals

 

System zarządzania magazynem obsługuje wszystkie kluczowe dla przedsiębiorstw z tej branży procesy, takie jak przyjęcie dostaw do magazynu wraz z kontrolą towarów i formowaniem jednostek magazynowych oraz ich wprowadzaniem do różnorodnych stref składowania. System obsługuje procesy wyjścia obejmujące m. in. planowanie zleceń wydania, różne rodzaje kompletacji, wspomaganie spedycji, kontrolę wyjściową, cross-docking, przygotowanie towarów do wysyłki oraz załadunek.

Heavy industry

Heavy industry

 

Zarządzamy magazynami zakładów przemysłowych, w tym magazynami surowców/półfabrykatów, magazynami wyrobów gotowych jak i magazynami przy-produkcyjnymi. System logifact® WMS umożliwia sterowanie przepływem ładunków w produkcji, zarządzanie dostawami surowców na produkcję, dostarczanie prefabrykatów i odbiór produktów z linii produkcyjnych, zarządzanie datami ważności FEFO komponentów do produkcji.

Stationery

Stationery

 

Dostarczamy systemy do zarządzania magazynami zakładów produkujących papier, które cechuje duży przepływ dobowy oraz bardzo duża ilość zmiennych indeksów ze względu na produkcję wykonywaną na indywidualne zamówienia. WMS zarządza przyjęciem towarów z produkcji, optymalnym rozmieszczeniem zapasów w magazynie, śledzeniem jednostek ładunkowych, kompletacją,  sterowaniem wózkami widłowymi, wyjściem oraz organizacją załadunków.

Other

Other

 

System logifact® WMS jest jednym z najbardziej zaawansowanych i najczęściej wybieranych systemów klasy WMS w Polsce, który zarządza magazynami różnego typu w firmach z większości branż. System steruje przepływem materiałów, zarówno w magazynach o bardzo prostej, jak również o bardzo złożonej organizacji procesów logistycznych. Rozwiązanie nasze znajduje zastosowanie w magazynach manualnych oraz w magazynach automatycznych z różnorodnymi układami automatyki.