Contact

Logifact-Systems Sp. z o.o.

Company address

ul. Migdałowa 4/36 (st. B – III floor), 02-796 Warsaw

Central office

mon – fri, 8:00 – 16:00

Sales department

Wieluń Office

ul. Narutowicza 2, 98-300 Wieluń

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS: 0000228243, NIP: 525-232-06-98, Kapitał zakładowy: 50.000 zł
Bank Pekao S.A. 12 1240 1125 1111 0010 0546 3643 www.logifact.pl

    Do you have any questions? Get in touch with us!

    * Required