System logifact® WMS w nowym magazynie automatycznym firmy Neuca

Wyświetleń: 2670

wdrożenie systemu WMS w firmie Neuca w Toruniu
zarządzanie magazynem
nowoczesne zarządzanie magazynem
  • W nowym magazynie centralnym firmy Neuca w Toruniu uruchomiony został informatyczny system zarządzania magazynem logifact® WMS

  • Wdrożony system WMS spełnia wysokie normy wydajnościowe i niezawodnościowe, co pozwala obsługiwać bardzo duże przepływy towarowe z uwzględnieniem potrzeb  charakteryzujących branżę farmaceutyczną

  • WMS spełnia ponadto rygorystyczne wymagania związane z obrotem lekami, co potwierdza pomyślnie przeprowadzony proces walidacji systemu.

Grupa Neuca – charakterystyka

Neuca to polska firma z 25-letnią historią, aktywna w wielu obszarach krajowego rynku ochrony zdrowia z pozycją największego hurtowego dystrybutora produktów farmaceutycznych, posiadająca około 30% procentowy udział w rynku hurtu aptecznego.

Swoją podstawową działalność – hurtową sprzedaż i dystrybucję leków do aptek – Grupa Neuca realizuje zaopatrując odbiorców (apteki, przychodnie) na terenie całego kraju, bazując na swoim systemie dystrybucji działającym w oparciu o posiadaną własną sieć magazynów. Dzisiaj odsetek aptek w kraju, do których Neuca dostarcza leki wynosi 80% procent.

Pięć zautomatyzowanych magazynów centralnych zlokalizowanych w Katowicach, Ołtarzewie, Gądkach, Wrocławiu i Toruniu przyjmuje dostawy od producentów i zaopatruje apteki oraz kolejne ogniwa w łańcuchu dostaw tj. magazyny lokalne (10 magazynów).

W obliczu potrzeby sprawnej obsługi coraz większych przepływów towarów w magazynach oraz konieczności optymalizacji obsługi procesów logistycznych, centralne magazyny zostały wyposażone w wysokowydajną, nowoczesną automatyką magazynową (m. in. w automaty do kompletacji i magazyny automatyczne).

Systemy logifact® WMS w Grupie Neuca

Obsługa procesów logistycznych

System logifact® WMS zarządza pracą wszystkich magazynów w Grupie Neuca, zarówno zautomatyzowanych magazynów centralnych jak i magazynów regionalnych, w których procesy magazynowe obsługiwane są głównie manualnie.

Oprócz podstawowej funkcji, jaką jest zaopatrywanie aptek oraz przychodni, system dostosowany jest także do zadań związanych z zasilaniem magazynów regionalnych.

System logifact® WMS zarządza ogółem procesów magazynowych, w tym obsługiwanych przy zastosowaniu instalacji automatycznych, jak również pracą personelu.

Poza obsługą procesów logistycznych, typowych dla magazynów dystrybucyjnych, system zapewnia zarządzanie wszystkimi operacjami magazynowymi specyficznymi dla hurtowni farmaceutycznej, np. obsługa narkotyków, psychotropów, produktów podlegających pod dyrektywę fałszywkową, specyficzna obsługa zwrotów, specjalistyczne raportowanie, itp.

System logifact® WMS spełnia wysokie normy wydajnościowe oraz niezawodnościowe, pozwalające na obsługę procesów magazynowych charakteryzujących się bardzo dużymi przepływami, osiągającymi wielkości rzędu 200 tys. linii wydań na dobę w jednym magazynie skumulowanych w dwóch głównych przedziałach czasowych (charakterystyka zaopatrzenia aptecznego).

Walidacja

Niezwykle ważnym wyzwaniem dla systemu logifact® WMS oprócz obsługi złożonych procesów magazynowych i bardzo dużych przepływów było także spełnienie rygorystycznych wymagań związanych z obrotem lekami wynikających ze standardów GDP (Good Distribution Practice – Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej), przepisów prawa farmaceutycznego oraz systemu kontroli jakości w Neuce.

Potwierdzeniem spełnienia powyższych wymagań jest pomyślnie przeprowadzony proces walidacji systemu logifact® WMS.

Proces walidacji systemu jest kontynuowany wraz z rozwojem systemu. Prace walidacyjne prowadzone od kilku lat, wspólnie z Neuca, pozwoliły nabrać doświadczenia oraz wypracować skuteczne metody i narzędzia dla sprawnego ciągłego rozwoju systemu logifact® WMS w zgodzie z wszystkimi wymaganiami branży farmaceutycznej.

Integracja z systemami zewnętrznymi

W przypadku złożonych i wysokowydajnych sieci dystrybucyjnych, w skład których wchodzą wysoko zautomatyzowane magazyny, jak to ma miejsce w przypadku Neuca, konieczne jest, aby system WMS był bardzo dobrze zintegrowany z innymi systemami zarządzania z jego otoczenia.

W związku z tym konieczne było zintegrowanie systemu WMS nie tylko z nadrzędnym systemem zarządzania ERP (SAP), ale również z systemem TMS (Transport Management System) oraz systemem klasy WCS (Warehouse Control System) sterującym urządzeniami automatyki, takimi jak: mini-load (OSR), automaty kompletacyjne dla produktów szybkoobrotowych, sortery, stacje kontroli, stacje wydruku etykiet, automaty przepakowujące itp.

Aby zapewnić efektywne wykorzystanie urządzeń instalacji automatycznych oraz tym samym osiągnięcia wysokiej wydajności pracy całego systemu logistycznego, niezmiernie ważne jest, aby wszystkie systemy informatyczne współpracowały w sposób zoptymalizowany i poprawny.

Istotnym elementem określającym współdziałanie systemów WCS i WMS jest np. określenie podziału zadań zarządzania pomiędzy tymi systemami. Dlatego dla pomyślnej integracji systemów, niezbędne są nie tylko szerokie kompetencje w zakresie znajomości procesów logistycznych, ale także praktyczne doświadczenie przy wdrażaniu takich kompleksowych, często bardzo specyficznych „szytych na miarę” rozwiązań.

W związku z powyższym, firma Logifact-System powołała dedykowany zespół doświadczonych logistyków i programistów do współpracy nie tylko ze specjalistami z firmą Neuca, ale również do współpracy z zespołami dostawców automatyki magazynowej w celu optymalizacji współpracy poszczególnych systemów.

Stała współpraca Logifact-Systems z Grupą Neuca

Logifact-Systems współpracuje z Neucą już od kilkunastu lat, zapewniając liderowi rynku farmaceutycznego fachowe wsparcie w utrzymaniu i rozwoju systemu magazynowego WMS.

Ze względu na charakter współpracy na jej potrzeby powołano dedykowany zespół specjalistów oraz wypracowano zestaw procedur, które pozwalają nie tylko na bieżące utrzymanie, ale także ciągły rozwój systemu logifact® WMS związany ze wzrostem biznesu Klienta.Najnowsza realizacja w ramach współpracy firm to wdrożenie systemu logifact® WMS w kolejnym automatycznym magazynie centralnym Grupy Neuca zlokalizowanym w Toruniu.

Magazyn ten jest drugim co do wielkości tego typu obiektem w grupie (powierzchnia tego magazynu wynosi 14 150 m.kw.) oraz jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w branży. Dzięki wyposażeniu magazynu w najnowsze technologie oraz profesjonalny system logifact® WMS do zarządzania magazynem, jego maksymalna przepustowość może wynieść do 675 tys. opakowań leków dziennie. Oznacza to, że z każdego metra kwadratowego dziennie może być wydanych 1800 opakowań. Magazyn wyposażony jest w automaty do wydawania produktów szybko-obrotowych, odpowiadających za obsługę ok. 70% linii produktów. Centrum dysponuje również bardzo wydajnymi przenośnikami, transportującymi do 2800 pojemników na godzinę. Dzięki zastosowanym technologiom zamówienia do aptek są zrealizowane z tego magazynu w mniej niż 24 h, a najkrótsze do ok. 1,5 godziny.

Podsumowanie

Zastosowanie profesjonalnego systemu logifact® WMS, a także jego integracja z automatyką magazynową oraz innymi systemami informatycznymi, pozwoliło usprawnić i skoordynować procesy logistyczne realizowane w magazynach grupy Neuca, przede wszystkim w zautomatyzowanych wysokowydajnych magazynach centralnych wyposażonych w najnowsze technologie, ale również w magazynach regionalnych. Zwalidowany system WMS, rozwijany na bieżąco pod kątem nowych uwarunkowań biznesowych oraz technologicznych, gwarantuje kontrolowanie przebiegu całego obrotu magazynowego z zapewnieniem wysokiej wydajności pracy wszystkich magazynów oraz właściwej koordynacji prac.

Sukces ten był możliwy dzięki stałej współpracy specjalistów Logifact-Systems oraz Neuca, profesjonalnemu systemowi logifact® WMS dostosowanemu do obsługi branży farmaceutycznej, szerokim kompetencjom logistycznym dedykowanego zespołu Logifact-Systems oraz praktycznemu doświadczeniu w zakresie integracji z systemami sterowania automatyką magazynową dla ciągle rozwijanego nowoczesnego zaplecza logistycznego przez Grupę Neuca.