Moduły konfiguracji systemu WMS Warehouse Management

Informatyczny system magazynowy zaprojektowany z myślą o efektywnej i sprawnej pracy każdego magazynu. Jeden z najczęściej wdrażanych systemów
WMS w Polsce.

Funkcjonalność Moduły systemowe

˅
Wróć

Moduły konfiguracji systemu WMS

 

 

 • Parametryzacja i konfiguracja w zakresie danych stałych produktu w systemie WMS

  • Dane podstawowe: indeks, nazwa, EAN, definicja „sztuki” produktu (wymiary, waga), grupa produktowa
  • Zawansowana konfiguracja cech produktu – wybór cech istotnych dla danego produktu, określenie cech definiujących jednorodność porcji produktu, określenie sposobu obsługi danej cechy (śledzenie, rejestracja na wejściu, rejestracja na wyjściu). Konfiguracja cech produktu definiuje w znacznym stopniu strategię zarządzania procesami magazynowym
  • Definicja opakowania zbiorczego i jednostki magazynowej dla danego produktu (nośnik, wymiary, waga, EAN dla opakowania)
  • Rozbudowany system jednostek miary i przeliczników uwzględniający m.in. jednostki podstawowe (do wymiany informacji systemu logistycznego WMS z system informatycznym ERP) oraz jednostki stosowane, tzn. takie, które używane są w procesach magazynowych
 • Konfiguracja fizycznej struktury magazynu w systemie logifact® WMS

  • Możliwość modelowania przestrzennej struktury magazynu z poziomu systemu WMS przy zastosowaniu takich elementów konstrukcyjnych jak: gniazda, kanały, rzędy, bloki, etc. z odpowiednio przyporządkowanymi do nich lokacjami odkładczymi. Konfiguracja uwzględnia pojemność lokacji i/lub wymiary
  • System magazynowy WMS wspiera odwzorowanie następujących konstrukcji: regały paletowe rzędowe, kanałowe, przepływowe i wjezdne, regały półkowe, regały pojemnikowe o różnej głębokości, regały przepływowe dla kartonów i pojemników, regały dynamiczne (windowe, karuzelowe), bufory różnego typu, bloki, pola odkładcze, etc.