Moduły operacyjne Warehouse Management

Informatyczny system magazynowy zaprojektowany z myślą o efektywnej i sprawnej pracy każdego magazynu. Jeden z najczęściej wdrażanych systemów
WMS w Polsce.

Moduł obsługi przyjęcia do magazynu

Moduł obsługi wydania z magazynu

Moduł obsługi wysyłek

Moduł obsługi Cross-Dockingu’u

 

Moduł obsługi przesyłek niehandlowych

 

Moduł konfekcjonowania (prosta obsługa zestawów)

 

 

Moduł VAS / CO-PACKING

 

 

Moduł automatycznego uzupełniania zapasu w strefach kompletacji

Moduł przesunięć wewnętrznych

 

Moduł wspomagania spedycji

 

Moduł zarządzania  nośnikami

 

Moduł inwentaryzacji

 

 

Moduł obsługi zwrotów (zewnętrznych i wewnętrznych)