Bezpośredni interfejs z klientami magazynu Warehouse Management

Informatyczny system magazynowy zaprojektowany z myślą o efektywnej i sprawnej pracy każdego magazynu. Jeden z najczęściej wdrażanych systemów
WMS w Polsce.

Bezpośredni interfejs z klientami magazynu – dostęp do systemu logifact® WMS przez www